Bio Alians: Biogazownie rolnicze mają duży potencjał w Polsce


Z raportu nt. rynku biogazowni rolniczych w Polsce, przygotowanego przez firmę Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne, wynika, że sektor ten masz szanse na rozwój ze względu na dynamicznie rosnącą liczbę projektów biogazowych.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 196 biogazowni o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej około 130 MW. 91 instalacji to biogazownie na składowiskach odpadów, a 75 biogazownie przy oczyszczalniach ścieków. Pozostałe 30 instalacji, to biogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej wynoszącej 33,4 MW1.

Analiza istniejących biogazowni rolniczych w Polsce wskazuje, że większość z nich funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ferm hodowlanych, bądź zakładów przemysłowych, będących źródłem substratów. Takie rozwiązanie upraszcza logistykę dostaw substratów, a także minimalizuje koszty transportu. Średnia zainstalowana moc elektryczna istniejących biogazowni rolniczych, to 1,1 MWe. Tylko dwie biogazownie mają moc zainstalowaną poniżej 0,5 MW (Niedoradz i Kujanki). Wynika to z faktu, że aktualnie bardziej opłacalna jest budowa biogazowni o wyższej mocy – oczywiście pod warunkiem, że w danej lokalizacji dostępna jest odpowiednia ilość substratów. Optymalna moc elektryczna biogazowni to 0,5-1,6 MWe, projekty o takiej mocy z jednej strony są najefektywniejsze finansowo, a z drugiej logistycznie (dostawy substratów oraz utylizacja substancji pofermentacyjnej). Sytuacja ta zmieni się najprawdopodobniej (na korzyść mniejszych biogazowni) po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która różnicuje wysokość wsparcia w zależności od mocy instalacji.

Biogazownie rolnicze mają duży potencjał rozwoju w Polsce, co podkreśla się m.in. w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD). Dokument przedstawia sposób osiągnięcia przez Polskę krajowego celu udziału energii z odnawialnych źródeł (15,5 proc. do 2020 r. ogólnie i 19 proc. w energii elektrycznej). Zgodnie z KPD w 2020 roku w Polsce biogazownie osiągną 980 MW łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej. Należy zauważyć, że wprawdzie obecnie biogazownie rolnicze stanowią jedynie około 26 proc. zainstalowanej mocy wszystkich biogazowni, ale możliwości dalszego rozwoju elektrowni na biogaz ze składowisk czy z oczyszczalni ścieków są ograniczone. Dlatego można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości to właśnie w przypadku biogazowni rolniczych nastąpi największy przyrost liczby instalacji i łącznej mocy zainstalowanej. Oznacza to, że zgodnie z KPD oraz z możliwościami rozwoju poszczególnych technologii, w 2020 roku biogazownie rolnicze mogą realnie osiągnąć nawet 700-800 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Jak podkreślają autorzy raportu, w zestawieniu z łączną zainstalowaną mocą biogazowni rolniczych w 2012 roku wynoszącą 33 MW wydaje się to mało prawdopodobne. Z drugiej strony jednak liczba nowych projektów dynamicznie wzrasta, według danych Bio Alians obecnie na rynku jest 348 projektów biogazowni.

Obecnie realizowanych lub planowanych jest 348 projektów biogazowych o łącznej mocy 413,66 MWe.

 

Redakcja reo.pl

źródło: Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne
 

Łączna zainstalowana moc biogazowni rolniczych w 2012 roku wynosi 33 MW , fot. reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here