Biblioteka Narodowa bardziej ekologiczna

Od teraz Biblioteka Narodowa będzie zużywała mniej energii elektrycznej, cieplnej, a co za tym idzie – będzie emitowała mniej CO2. Remont budynku został sfinansowany ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme – GIS) nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska.

W Bibliotece Narodowej przeprowadzono termomodernizację obejmującą m.in. wymianę: grzejników, ocieplenia dachu, okien i oświetlenia, zainstalowano także wentylację z odzyskiem ciepła. Dzięki inwestycji zostanie zmniejszona: emisja CO2 o ok. 50 proc., oraz zużycie energii cieplnej o ok. 67 proc.

– Dzięki środkom otrzymanym z NFOŚiGW ogromny gmach Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości stał się w pełni ekologiczny. Powstający w latach 70. i 80. nie zawsze z właściwych materiałów ze względu na kryzys gospodarczy Polski wymagał właściwie wymiany większości elementów zastosowanych przy jego budowie. Szczęśliwie się składa, że projektant gmachu inż. Stanisław Fijałkowski jest stale czynnym architektem i mógł służyć przez cały czas modernizacji radą i pomocą. Dzięki dobrej z nim współpracy mogliśmy też zrealizować niemal w pełni pomysł z 1963 r., czyli czasu, kiedy projekt faktycznie powstał. Gmach Biblioteki Narodowej staje się dobrym przykładem polskiej architektury modernistycznej lat 60., funkcjonalnym i ekologicznym – podkreśla dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach ekoprojektu „Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej” ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). W ramach GIS umowę zawarli Ministerstwo Środowiska i działająca z ramienia japońskiego Ministerstwa Gospodarki Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization). Inwestycja ta otrzymała największe dofinansowanie ze środków GIS, ze wszystkich projektów realizowanych w ramach umowy podpisanej z NEDO. Wyniosło ono 20,7 mln zł.

– Jestem bardzo zadowolony, że są praktyczne efekty umów w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Termomodernizacja Biblioteki Narodowej to nie pierwszy tego typu projekt w Warszawie, realizowany ze środków GIS. W ramach zazieleniania zostały już przeprowadzone remonty Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Łazienek Królewskich i Muzeum Narodowego. Inwestycje w zazielenianie objęły także liczne szkoły, przedszkola, przychodnie i szpitale w całej Polsce. Projekty te może nie są tak spektakularne, jak remont Biblioteki Narodowej, ale jednak bardzo ważne dla lokalnych społeczności – powiedział minister środowiska, Marcin Korolec.

– W maju br. przeprowadziłem inspekcję stanu zaawansowania prac termomodernizacyjnych w Bibliotece Narodowej i dowiedziałem się, że jest ona wspaniałym ośrodkiem, dbającym o konserwację i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa intelektualnego Polski. Fakt, iż środki pochodzące z NEDO mogą przyczyniać się nie tylko do ograniczenia emisji CO2, ale również do poprawy stanu samego budynku Biblioteki Narodowej oraz do podnoszenia poziomu obsługi korzystających z niego obywateli Polski, jest nie do przecenienia – mówi dyrektor generalny Departamentu Promocji Mechanizmów Kioto, NEDO, Sumiya Kisanuki.

Krajowy System Zielonych Inwestycji (GIS) polega na finansowaniu ekoprojektów dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU). Pieniądze te mogą być wykorzystane tylko na cele ekologiczne związane z redukcją gazów cieplarnianych (tzw. zazielenianie).

Polska ma możliwość zbywania jednostek AAU innym państwom – Stronom protokołu z Kioto lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te kraje. Zgodnie z zapisami protokołu Polska była zobowiązana do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6 proc. w okresie 2008-2012. Emisje udało się jednak zredukować o blisko 30 proc. Dzięki temu Polska ma możliwość sprzedaży „zaoszczędzonych” jednostek AAU. Łączna kwota, jaką Polska zarobiła dotychczas na sprzedaży jednostek AAU, to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro) w ramach 10 transakcji.

W wyniku realizacji projektów GIS, w ramach wszystkich 10 umów, szacowany efekt ekologiczny łączny, który zostanie osiągnięty w postaci redukcji emisji CO2, to ok. 2 006 108 Mg/rok (to tyle, ile emitowane jest przy produkowaniu, serwisowaniu i złomowaniu 100 000 średnich rozmiarów samochodów lub tyle, ile emituje w ciągu roku 200 000 osób (czyli duże miasto, takie jak np. Toruń, Kielce). Dodatkowo, w wyniku termomodernizacji budynków, zostanie osiągnięta oszczędność energii na poziomie ok. 1 100 000 GJ/rok.

Najwięcej projektów GIS wdrażanych jest w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 227. Inwestycje te są realizowane m.in. w budynkach samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych.

Ze środków GIS prowadzone są także inwestycje w ramach programu Zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Obejmują one budynki administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.

 


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here