BGE rozważa kolejną emisję akcji

– TLM Polska to podmiot, który bardzo dobrze wpisuje się naszą strategię rozwoju związaną z handlem na rynku biomasy. Z jednej strony jest to spółka o gruntowej pozycji i dobrej sytuacji finansowej, która posiada duży potencjał w zakresie generowanie wysokiej rentowności sprzedaży, z drugiej strony to także doskonały zespół specjalistów, posiadających szerokie kontakty na tym rynku. Ponadto już w chwili przejęcia uzyskamy dostęp do nowych kontraktów na dostawę biomasy, m.in. do długoterminowej umowy ramowej z Grupą Lotos – mówi Dariusz Pawłowski, prezes zarządu BGE.

Przed przystąpieniem do negocjacji spółka BGE przeprowadziła badanie due diligence i zleciła niezależnej firmie przeprowadzenie wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w ramach której wartość TLM Polska została oszacowana na ponad 20 mln zł.

– Biorąc pod uwagę ceną zakupu, uważamy że nabycie tych udziałów będzie również bardzo korzystne z punktu widzenia wyceny BGE na rynku NewConnect – uważa Dariusz Pawłowski.

W celu sfinansowania inwestycji BGE rozważa realizację nowej emisji akcji oraz emisję papierów dłużnych.

– Jeżeli zdecydujemy się na realizację nowej emisji akcji to z pewnością nie będziemy chcieli rozwadniać akcjonariatu, dlatego ewentualne rozwiązanie w tym zakresie przewiduje tylko emisję z prawem poboru. Rozważamy także emisję papierów dłużnych. Jednocześnie nie wykluczamy, że struktura finansowania będzie bardziej złożona, tj. obejmie więcej niż jeden instrument finansowy – dodaje Dariusz Pawłowski.

Nabycie udziałów w spółce B-Stal było związane z przeprowadzoną analizą due diligence spółki TLM Polska (posiadającej 25 proc. udziałów w spółce B-Stal). Wartość transakcji wyniosła 2,5 mln zł. Nabycie udziałów zostało poprzedzone szczegółową analiza due diligence oraz wyceną zrealizowaną przez niezależną firmę, w ramach której wartość spółki B-Stal została oszacowana na ponad 30 mln zł (wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

– Według szacunków przychody B-Stal w 2013 r. mogą sięgnąć nawet 100 mln zł. Biorąc pod uwagę wysoką rentowność tej działalności, spodziewamy się uzyskania znacznych korzyści z wypłacanej przez B – Stal dywidendy – mówi Dariusz Pawłowski.

Obecnie największym akcjonariuszem BGE jest fundusz inwestycyjny GMK Investment LTD. Z informacji uzyskanych przez BGE wynika, że Fundusz zamierza w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyć w realizacji programu inwestycyjnego BGE, w tym m.in. poprzez udział przyszłych emisjach akcji oraz obligacji.

 

Redakcja reo.pl

źródło: BGE
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here