Będziemy budować bloki energetyczne, ale nie wycofujemy się z OZE


KrzysztofTchórzewski podczas konferencji prasowej w Gdańsku zapowiedział, że wnajbliższych trzech latach rozpocznie się w Polsce budowa co najmniej trzechalbo czterech bloków energetycznych. Minister energii zapewnił jednocześnie, że„nie znaczy to,że wycofujemy się z inwestycji w OZE”.

 

Po spotkaniuz zarządem Energi SA w Gdańsku minister energii Krzysztof Tchórzewskipowiedział, że “będzie budowanych w najbliższych 10 latach, a rozpocznąsię w ciągu trzech lat budowy co najmniej dwóch albo trzech innych blokówenergetycznych w Polsce”. Poinformował, że także kontynuowana będziebudowa elektrowni w Ostrołęce.

 

“Zpunktu widzenia właścicielskiego i bezpieczeństwa energetycznego Polskiprzygotowana i zatrzymana budowa elektrowni w Ostrołęce będziekontynuowana” – podkreślił.

 

Wyjaśnił, żemożliwości pracy starej elektrowni w Ostrołęce wygasną w ciągu najbliższych 10lat. “Cykl budowy nowej elektrowni i potrzeby bezpieczeństwaenergetycznego kraju wskazują na to, że Energa nie powinna pozostać firmą tylkozajmującą się dystrybucją i handlem, ale też wytwarzaniem” – tłumaczył.Podał, że inwestycja w Ostrołęce będzie inwestycją z “zaangażowaniem nietylko środków spółki, ale też będą do tego skierowane inne środki”.

 

Ministerpowiedział, że planowane elektrownie “będą budowane w innym systemie, zinną efektywnością energetyczną, w taki sposób, który zapewni, że będziemywypełniali wymogi UE, jeśli chodzi o emisję, o czynniki trujące”.

 

Projekt noweli ustawy o OZE w tymmiesiącu

Zaznaczył,że “nie znaczy to, że wycofujemy się z inwestycji w OZE; te inwestycjebędą utrzymane”. Zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu do laskimarszałkowskiej zostanie złożony projekt ustawy o OZE.

 

Ministerenergii zapewnił podczas konferencji, że Energa nie będzie łączona z PGE.”Takie zamiary były rzeczywiście przygotowywane przez ostatnie półtoraroku; z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych uznaję, że jest toniepotrzebne i te prace zostały zawieszone” – podkreślił. “Energa niebędzie łączona z PGE, nie ma takiej potrzeby; poszczególne regiony Polskipotrzebują swoich spółek na swoim terenie, niekoniecznie musimy tworzyćogólnopaństwowe przedsiębiorstwa” – tłumaczył.

 

Tchórzewskipowiedział, że Energa “staje się wspólnikiem Polskiej Grupy Górniczej,jednym z wielu wspólników, gdzie zaangażowanie będzie na poziomie 15-16 proc.jeśli chodzi o kapitał całego tego przedsięwzięcia”. Podał, że jest to 500mln zł. Jak wyjaśnił, “z tego tytułu też dobry jest kierunek na to, żebudowana będzie elektrownia bo będzie własny węgiel”.

 

Węgiel gwarancją polskiegobezpieczeństwa energetycznego

Podał, że”dziś toczą się ostatnie rozmowy związane z projektem finansowym PolskiejGrupy Górniczej”. “We wtorek o 12 w sali sejmiku śląskiego wszystkiestrony, strona społeczna, zarządy spółek, inwestorzy, banki w obecności panipremier będzie podpisana umowa w sprawie funkcjonowania PGG” – podał.

 

Podczaskonferencji minister podziękował Enerdze. “Za to, że stało się trochęinaczej, że jednak spółki energetyczne tym razem zdecydowały się, by w sumieuczestniczyć w ratowaniu polskiego górnictwa” – dodał. “To jestważne, bo węgiel jest gwarancją polskiego bezpieczeństwa energetycznego i tojeszcze na najbliższe kilkadziesiąt lat” – tłumaczył.

 

PrezesEnerga SA Dariusz Kaśkow wyjaśnił, że “ten udział będzie (…) do 600 mlnzł; tak na chwilę obecną wygląda sprawa związana z decyzjamikorporacyjnymi”.

 

Przynajmniej jedna elektrowniajądrowa

Ministerenergii poinformował, że “jeśli chodzi o energetykę jądrową – niewycofujemy się z tego programu”. Przyznał, że “wątpliwości budzinatomiast przygotowany system finansowania, który w pierwszych ocenacheksperckich wydaje się zbyt drogi”. “Chcemy to jeszcze dokładniezweryfikować” – dodał. “Przynajmniej jedną elektrownię jądrowąpowinniśmy wybudować” – powiedział.

 

Grupa Energajest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, dostarcza isprzedaje prąd dla 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak iprzedsiębiorcom. Jej sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych ołącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75tys. km kw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

 

PAP

fot. Paweł Zienowicz Sp5uhe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here