Będzie protest przeciw Nationale-Nederlanden i odkrywkom


10 maja mieszkańcy regionów zagrożonych budowąodkrywek oraz przedstawiciele organizacji społecznych i przyrodniczych spotkająsię pod siedzibą Nationale-NederlandenPTE w Warszawie, by zaprotestować przeciw czerpaniu przez Otwarty FunduszEmerytalny NN OFE zysków z dywidend wypłacanych przez firmy posiadające iplanujące nowe odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego.

 

„Nationale-Nederlanden inwestuje przyszłe emerytury Polek iPolaków w firmy wydobywające węgiel brunatny metodą odkrywkową – najbardziejtoksyczne i emisyjne paliwo kopalne. Podwójnie ryzykuje tym przyszłość swoichklientów: po pierwsze, wspiera działalność negatywnie wpływającą na zdrowieludzi, środowisko i klimat, po drugie lokuje środki w gałąź przemysłu zagrożonąnierentownością i bankructwem” – uważają organizatorzy wtorkowego protestu podsiedzibą firmy – Fundacja Rozwój Tak – Odkrywki Nie i Stowarzyszenie Pracowniana Rzecz Wszystkich.

 

SpółkaNationale-Nederlanden jest jednym z największych udziałowców Zespołu ElektrowniPątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) – posiada 9,97 proc. jej akcji. Jest teżwłaścicielem udziałów w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE). ZE PAK i PGE togłówni gracze na rynku wydobycia i spalania węgla brunatnego w naszym kraju: eksploatująobecnie osiem odkrywek i planują budowę sześciu kolejnych (na złożach:Ościsłowo, Dęby Szlacheckie i Oczkowice w przypadku spółki ZE PAK oraz nazłożach: Gubin-Brody, Turów i Złoczew w przypadku PGE).

 

Jakpodkreślają organizacje ekologiczne, „kopalnie odkrywkowe to zniszczenieśrodowiska na ogromną skalę i cios dla lokalnych społeczności: śmierć setekmiejscowości, wysiedlenie wielu tysięcy ludzi, bezpowrotna utrata dziesiątektysięcy hektarów lasów i pól uprawnych, zanieczyszczenie wody i powietrza,gigantyczne leje depresyjne powodujące wysychanie jezior, rzek i osuszeniegruntów rolnych, zmniejszenie plonów i upadek rolnictwa oraz turystyki”.

 

Wmaju 2016 na całym świecie mają miejsce obywatelskie manifestacje i protestypod wspólnym hasłem Break Free from Fossil Fuels. Ich celem jest pokazanierządom, koncernom energetycznym i inwestorom, że mieszkańcom Ziemi nie jestobojętne, jaka będzie jej przyszłość.

 

„Czerpiączyski z energetyki węglowej – sektora schyłkowego i nierentownego –Nationale-Nederlanden ryzykuje pieniędzmi obywateli, całkowicie ignorującświatowe trendy. Dotychczas już ponad 500 instytucji finansowych, którychaktywa oceniono na 3,4 biliona dolarów, pozbyło się udziałów w spółkachwęglowych” – uważają protestujący.

 

10maja reprezentanci społeczności zagrożonych budową odkrywek i wspomagające jeorganizacje społeczne przedstawią zarządowi Nationale-Nederlanden PTE S.A: apel Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” doprzewodniczącego rady nadzorczej NN PTE S.A. o wycofanie inwestycji NN zespółek planujących budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oraz ficjalneżądanie, aby Nationale-Nederlanden OFE zarządzany przez NN PTE S.A. wezwałspółkę ZE PAK do rezygnacji ze szkodliwych inwestycji lub sprzedał swojeudziały w spółce ZE PAK, jeżeli ta nie zastosuje się do wezwania.

 

 

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here