Będzie 7 mld zł wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego


Górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzacjęgórnictwa wynosić ma 7 mld zł – zakłada uchwalona w środę przez Sejm nowelaustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Pieniądze mają byćprzeznaczone m.in. na osłony dla odchodzących z pracy górników.

 

Za uchwaleniem ustawy głosowało 258 posłów, przeciw 142, awstrzymało się od głosu 36. Teraz nowela trafi do Senatu.

Czytaj także: To ostatnie stulecie dominacji paliw kopalnych

 

W obowiązującej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węglakamiennego górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwawynosi 3 mld zł. W toku prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy sejmowakomisja ds. energii i Skarbu Państwa poparła poselską poprawkę zwiększającą tenlimit do 7 mld zł.

 

Pieniądze mają być przeznaczane m.in. na osłony – urlopygórnicze i jednorazowe odprawy pieniężne – dla odchodzących z pracy górnikóworaz działania związane z finansowaniem kosztów kopalń przekazanych do SpółkiRestrukturyzacji Kopalń.

 

 

PAP

Fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here