Będą standardy emisyjne dla kotłów węglowych


Określeniestandardów emisyjnych dla kotłów oraz jakości paliw, jakie można sprzedawać narynku – ma zdaniem pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej Pawła Sałkapomóc w walce z zanieczyszczeniami w Polsce. W jego opinii system wsparciawalki z niską emisją będzie utrzymany.

 

Pełnomocniki wiceminister środowiska zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, że kwestiaochrony powietrza w naszym kraju jest jednym z priorytetów resortu.

 

Sałekwyjaśnił, że ministerstwo będzie chciało wprowadzić standardy emisyjne dladomowych kotłów, a także określić normy jakości paliw dostępnych na rynku. Wostatnim przypadku chodzi przede wszystkim o węgiel.

 

Wiceministerdodał, że przy okazji wprowadzania standardów emisyjnych dla pieców, resortchce też “rozruszać polski biznes”.

 

“Wnioskujemyo to, żeby wprowadzić standardy emisyjne dla kotłów domowych, tak, byproducenci polscy, którzy mają możliwości technologiczne i inżynierskie mogliprodukować wysokosprawne kotły, kotły wysokiej jakości, które będą spełniałynormy emisyjne UE. Skoro polska myśl techniczna jest na takim (wysokim – PAP)poziomie jednocześnie może to uruchomić cały sektor związany z polskimbiznesem. Drugą bardzo ważna rzeczą jest rozporządzenie dot. standardów jakościpaliw” – powiedział.

 

Pełnomocnikzwrócił uwagę, że wprowadzenie odpowiednich standardów dla kotłów miałobyukrócić spalanie w nich odpadów komunalnych, które obok złej jakości węgla np.miałów węglowych, powodują zanieczyszczenia powietrza. Jego zdaniem połączniedwóch elementów, czyli standardów dla kotłów oraz jakości dla paliw pozwoliskuteczniej walczyć z niską emisją.

 

Sałekzapewnił jednocześnie, że “system wsparcia na walkę z niską emisją i walkęo dobrą jakość powietrza w Polsce będzie utrzymany”.

 

Niedawno wmediach pojawiły się spekulacje, że resort środowiska chce zrezygnować zprogramów KAWKA oraz RYŚ. W ramach pierwszego programu dofinansowywana jest m.in.wymiana kotłów grzewczych na bardziej sprawne. W przypadku programu RYŚ chodzio termomodernizację domów jednorodzinnych.

 

“Nigdynie było mowy, że KAWKA czy RYŚ mają być zawieszone. Narodowy Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej jest na etapie przeglądu tych programów m.in.ich efektywności. System wsparcia na pewno będzie funkcjonował, pytanie tylkopod jaką nazwą. Jeśli ktoś mówi, że nie będzie wsparcia na walkę z niskąemisją, to świadczy to o tym, że jest to zła wola” – podkreślił pełnomocnik.

 

Resortwyjaśnia ponadto, że w ramach KAWKI od początku były przewidziane trzy naborywniosków o dofinansowanie. Z kolei RYŚ miał być realizowany we współpracy zbankami. Do tej pory jednak żaden bank nie zgłosił się do realizacji tegoprzedsięwzięcia. Dlatego ministerstwo tłumaczy, że potrzebna jest analiza tegoprogramu i celowości wdrażania go w kształcie, jaki pierwotnie zaproponowano.

 

Ustaleniestandardów emisyjnych dla kotłów węglowych i na biomasę oraz określenie normjakości dla paliw postulują od lat środowiska ekologiczne. Ich zdaniem normydla pieców powinny wyeliminować z polskiego rynku bardzo popularne tzw.kopciuchy, które mają niską sprawność, w których można też palić śmieciami. Zkolei normy dla węgla powinny wyeliminować z rynku odpady, muły i miały węglowezawierające duże ilości popiołu, czy siarki, powodujące emisje rakotwórczychsubstancji.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here