Baza danych ESHA – wszystko o hydroenergetyce

Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA) opracowało kompletną bazę danych (HYDI)zawierającą informacje dotyczące produkcji energii elektrycznej, rynku i polityki wobec sektora hydroenergetyki w krajach Unii Europejskiej

Baza została uruchomiona w tym tygodniu i jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Znaleźć można w niej informacje o bardzo szerokim zakresie: od liczby elektrowni, poprzez wskaźniki inwestycyjne i ekonomiczne, aż po wiadomości na temat ram politycznych i prawnych, w jakich funkcjonuje energetyka wodna w poszczególnych krajach. Zostały one podzielone na trzy działy:
– wskaźniki energetyczne;
– wskaźniki rynkowe i ekonomiczne;
– informacje o polityce Państwa wobec sektora.

HYDI powstała w ramach projektu Stream Map, współfinansowanego przez Program Komisji EuropejskiejInteligentna Energia dla Europy. Główne cele projektu to:
– budowa centralnej bazy danych HYDI, która zawierać będzie aktualne informacje o sektorze energetyki wodnej w UE;
– analiza obecnego stanu sektora; opracowanie zaleceń dotyczących rozwoju hydroenergetyki;
– oddziaływanie na Krajowe Plany Działania na rzecz OZE;
– zapewnienie regularnego doradztwa i informacji na temat rozwoju i potrzeb sektora na poziomie lokalnym i krajowym.

Już wkrótce, kierując prośbę do ESHA, będzie można uzyskać płytę CD zawierającą roczne statystyki dotyczące hydroenergetyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here