Bartłomiej Pawlak: "Nasze możliwości sięgają nawet kilkunastu milionów"


W tym roku BOŚ Eko Profit obchodzić będzie drugi rok swojej działalności. Z tej okazji warto przypomnieć, że spółka ta została założona przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w 2009 roku. Jej celem jest skupienie się na projektach związanych z ochroną środowiska, w tym na inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ile tego typu przedsięwzięć udało się już BOŚ Eko Profit zrealizować i na jakie bariery można zazwyczaj natknąć się przy realizacji projektów z sektora OZE? O dotychczasowych doświadczeniach BOŚ Eko Profit opowiada prezes spółki – Bartłomiej Pawlak.

Jakie inwestycje związane z OZE zostały już przez Państwa zrealizowane?

W pierwszym roku działalności skupiliśmy się na zdefiniowaniu rynku dla naszych produktów. Staraliśmy się ustalić zasady, zakres i skalę możliwych działań, zdefiniować najlepsze formy współpracy, a więc potwierdzić w praktyce, na ile przyjęta rok temu strategia wejścia na rynek znajduje swoje potwierdzenie w praktyce. Budowaliśmy kompetencje, skupiając się jednocześnie na usługach konsultingowych, pośrednictwie finansowym, marketingu, budowaniu relacji i marki. Rok zakończyliśmy na plusie.

Jakie inwestycje planują Państwo wesprzeć w najbliższym czasie?

Dwie, trzy w ciągu roku, co oznacza około dziesięciu w przeciągu najbliższych czterech lat. Od pewnego czasu skupiamy się na projektach farm wiatrowych, które “przebiły się” przez bariery biurokratyczne, osiągają niezłą marżę i łącznie przekroczyły magiczną barierę 1 GW. Czy tak będzie przez 4 kolejne lata, czyli nasz horyzont inwestycyjny – dziś trudno wyrokować, dlatego szukamy także nowych obszarów działania. 

Jakiego rzędu kapitały jest w stanie zaangażować BOŚ Eko Profit w inwestycję OZE i  jaki kapitał własny inwestora jest w tym wypadku optymalny?

Nasze możliwości sięgają nawet kilkunastu milionów, w zależności od skali projektów. Zakładamy, że duże projekty, gdzie w grę wchodzi często kredyt konsorcjalny, wchodzimy pod warunkiem, że znany jest odbiorca końcowy, który kupi od nas, na z góry określonych warunkach, gotową farmę. Gdy znane są warunki i cena – możemy wspólnie z bankiem zaproponować bardzo elastyczne formy finansowania – od kapitału, przez gwarancje, po kredyt. Co do kapitału własnego to 25-30% jest bezpiecznym poziomem, wystarczającym do uzyskania kredytowania z banku. 

Czy system prawny dotyczący zielonych certyfikatów nie jest barierą w udzielaniu kredytów?

Barierą często jest podejście banków, które oczekują od klientów sztywnych, na przykład dziesięcioletnich umów na sprzedaż energii, podczas gdy handel na giełdzie energii jest dużo bardziej opłacalny. . To ogranicza przychody inwestora i może wręcz prowadzić do potrzeby przebudowy biznesplanu. To jednak nie certyfikaty ograniczają proces pozyskiwania kredytów czy kapitału dla projektów wiatrowych, a stan przygotowania takich projektów. W innych obszarach OZE taką barierą jest często brak systemu realnych zachęt, które spowodowałyby, że biogazowni powstawałoby rocznie 100, a nie 3. Jednak w tym miejscu wkraczamy już na obszar polityki państwa wobec rynku OZE. 

Jakie bariery w systemie prawnym i bankowym są najbardziej uciążliwe?

Brak wiedzy – nie każdy bank ma tak wszechstronny know-how jak BOŚ i często powoduje to potrzebę ostrzejszej oceny i dodatkowych zabezpieczeń lub niechęć do realizowania projektów OZE w formule project-finance. Banki boją się o stabilność systemu certyfikatów. Mimo, iż nikt nie zapowiada tutaj rewolucji – mamy do czynienia z rynkiem regulowanym, a polityka państwa może się zmieniać. W ocenie niektórych banków stanowi to dodatkowy czynnik ryzyka. 

Jakimi kryteriami kierują się Państwo przy wyborze projektów?

Ponieważ, jako jedna z nielicznych instytucji finansujących kapitałowo projekty w Polsce, gotowi jesteśmy na inwestycje nie tylko w start-upy ale także w projekty, które nie zostały jeszcze wdrożone – najwięcej zależy od jakości biznesplanów, wiedzy i doświadczenia osób ubiegających się o finansowanie. Chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem, ale liczymy także na profesjonalizm ze strony inwestorów chcących podjąć z nami współpracę.

fot. Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here