📻 WIÓRY. Gdzie drwa rąbią tam nie zmarnuj kasy

To, co mogłoby się wydawać odpadem, można wykorzystać!

Niby do śmiechu, a jednak polecamy podejść do pomysłu poważnie
AUDIO REO. Posłuchaj nagrania tekstu, czyta Paweł SIto. 3’31”

Niech Puszcza Białowieska pozostanie naszym narodowym powodem do dumy i miejscem przyjazdu turystów – miłośników przyrody.  Na cele energetyczne powinniśmy wykorzystywać nie dorodne drzewa, ale odpady drzewne, które stanowią około 50% produktu finalnego. W cyklu przedstawiającym różnorodność polskich OZE prowadzonym przez Bartłomieja Iglińskiego z grupy 100% OZE w Polsce, kolejne spotkanie z (sensowną) biomasą.

Po zakończeniu procesu pozyskiwania drewna na terenie zrębu pozostaje znaczna ilość gałęzi, igliwia, liści i odciętych wierzchołków drzew. Do niedawna najczęściej spotykaną metodą zagospodarowania tej drobnicy zrębowej było jej układanie w stosy i spalanie. Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest jej sprasowanie i produkcja peletów lub brykietów.

To nie chałwa. To brykiet.

Zrębki drzewne to rozdrobnione drewno o średniej długości 5-50mm, szerokości 10-20 mm i grubości 2-8 mm o charakterystycznym, romboidalnym kształcie. Wymiary zrębków energetycznych zawarte są w przedziale 5-100 mm. Zrębki powstają:
– podczas pierwszego trzebienia drzewostanów, wierzchołków i innych pozostałości po wyrębach,
– podczas obrabiania kłód w tartakach, oraz
– z odpadów drzewnych w dużych zakładach przetwarzających drewno.

Trociny stanowią około 10% drewna przerabianego w tartakach. Są także produktem ubocznym skrawania, frezowania itp. w zakładach obróbki drewna. Wióry, podobnie jak trociny, są produktem ubocznym przemysłu drzewnego, powstającym podczas skrawania i frezowania. Cechą charakterystyczną wiórów jest niska wilgotność (5-15%), ich wartość opałowa wynosi około 15MJ/kg, a podczas spalania powstaje niewiele zanieczyszczeń. Pył drzewny powstaje przy obróbce (piłowaniu, frezowaniu, szlifowaniu) drewna. Wszystkie w/w odpady drzewne świetnie nadają się do produkcji peletów i brykietów, a następnie do spalenia czy współspalenia z węglem. Pamiętać należy, że biomasę powinniśmy spalać w kotłach przeznaczonych do spalania drewna.

 

A może w sezonie „ostrego rżnięcia” przygotować trasę miejsc z których można dokonać odbioru?