Bartłomiej Igliński: Słomiany ogień

Roczna produkcja prądu z biomasy słomianej w skali kraju mogłaby pokryć 3-4% zapotrzebowania.

Polska ma znaczny potencjał biomasy rolniczej, w tym ogromne nadwyżki słomy, które szacuje się na 10-15 milionów ton rocznie. To, co nie zostanie przetworzone w produkcji rolnej, ma szansę stać się ważnym źródłem energii.

Wedle szacunków firmy TergoPower mamy potencjał na 10-15 elektrowni opalanych słomą o całkowitej mocy zainstalowanej 500-750 MW (obiekty po 50 MW). Roczna produkcja prądu z biomasy słomianej w skali kraju mogłaby więc wynieść 4-6 TWh i pokryć 3-4% zapotrzebowania.

Brykiety i pelety
Wykorzystanie słomy jako paliwa wymaga przetworzenia jej na pelety lub brykiety. Po sprasowaniu pod ciśnieniem powstaje kaloryczne paliwo, które nie pozostawia dużej ilości popiołu, a więc nie będzie źródłem smogu. A ponieważ wzrastając zboża pochłaniają CO2, można powiedzieć, że spalanie słomianego biopaliwa nie przyczynia się do wzrostu emisji.

Pelety są to małe granulki o kształcie cylindrycznym, o średnicy 6-25 mm i długości do kilku cm. Dzięki obróbce ciśnieniowej w niewielkiej bryłce zawarta jest duża ilość energii pierwotnej. Paliwo to charakteryzuje się niską zawartością wilgoci (8-12%), popiołów (0,5%) i substancji szkodliwych dla środowiska oraz wysoką wartością energetyczną. Cechy te powodują, że jest to paliwo przyjazne środowisku, a jednocześnie łatwe w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji.

Przyjmuje się, że energia cieplna  1,5 tony biomasy jest równoważna energii cieplnej  jednej tony węgla kamiennego.

Brykiet ze słomy to przeważnie walec o średnicy ok. 6–8cm, zależnie od technologii może być z dodatkowym otworem w środku. Nie jest tak zbity jak pelet czy brykiet drzewny. Jego cena jest porównywalna z ceną drewna.

Jednym z producentów peletu jest firma BIO FUTURE, która w Przasnyszu oraz w Lubieniu Kujawskim wytwarza rocznie 100 tys. ton granulatu ze słomy, siana oraz słomy rzepakowej. Firma współpracuje z rolnikami na zasadzie długoterminowych kontraktów na surowiec.

Obok instalacji do produkcji brykietu i peletu ze słomy na skalę przemysłową są też na rynku prasy, które mogą być zastosowane w gospodarstwie rolnym, czyniąc je samowystarczalnym energetycznie.