BALON.LAB zmierzy jakość powietrza w Polsce


W marcu rusza nowy projektStowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) pod nazwą Balon.Lab. Wbalonie na ogrzane powietrze umieszczone zostanie mobilne laboratorium, opracowaneprzez ekspertów Politechniki Warszawskiej, do badania poziomu stężenia trującychsubstancji w powietrzu,głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

Wbrewutrwalonej opinii problem silnego zanieczyszczenia powietrza nie dotyczywyłącznie miast, ale również obszarów wiejskich. Dlatego Balon.Lab pojawi sięm.in. na terenach województw: podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego,kujawsko-pomorskiego i śląskiego (dokładne lokacje zostaną podane w późniejszymterminie).

W ramach projektu w każdej z wybranych lokacjiodbędą się szkolenia dla lekarzy i nauczycieli. Warsztaty poprowadzą płk dr n.med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii,przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię iPOCHP, i dr inż. Artur Badyda, adiunkt na Wydziale Inżynierii ŚrodowiskaPolitechniki Warszawskiej, naukowo zajmujący się oddziaływaniem zanieczyszczeńpowietrza na środowisko i zdrowie człowieka.

Organizatorem projektu Balon.Lab jeststowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które od 7 lat działana rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich.

Polska wiedzie prym wśród państw europejskich podwzględem zanieczyszczenia powietrza, ustępując jedynie Bułgarii. Jak wynika zraportu Jakość powietrza w Europie 2016przygotowanego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA), każdego rokuw Polsce prawie 50 tys. osób umiera na choroby spowodowane złym stanempowietrza. Głównym źródłemzanieczyszczeń jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące przedewszystkim z kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych. Według danychKrajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisją, niska emisja odpowiada za52 proc. emisji pyłu PM10 (cząstki stałe) i 87 proc. emisji benzopirenów, któremają działanie rakotwórcze.

93 proc. obszaru Polski to tereny wiejskiezamieszkane przez 40 proc. populacji. Większość mieszkańców terenów wiejskichkorzysta z paliw typu: węgiel, olej opałowy i drewno,które silnie zanieczyszczają środowisko i szkodzą zdrowiu. Dlatego głównymizałożeniami działalności Stowarzyszenia FREE są m.in.: edukacja w zakresie korzyścipłynących z użytkowania efektywnych źródeł energii oraz ochrona środowiskanaturalnego poprzez promowanie i wspieranie rozwiązań energetycznychprzyczyniających się do ograniczenia emisji niebezpiecznych substancji doatmosfery.

 

 

FREE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here