B. Szydło: PGG ma wzmocnić bezpieczeństwo energetycznego


PowstaniePolskiej Grupy Górniczej – silnego podmiotu górniczego – to przede wszystkim pójściew kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedziała wewtorek premier Beata Szydło.

 

Szefowarządu oświadczyła, że obecnie gospodarce potrzebne jest podejmowanie”trudnych, ale racjonalnych i rozsądnych decyzji”. Tych wszystkich,którzy podają w wątpliwość sens powoływania PGG, wezwała do policzenia, ilekosztowałby brak porozumienia ws. Grupy.

 

– Copowiedzielibyście tu ludziom na Śląsku, co powiedzielibyście górnikom iwreszcie jak chcielibyście dbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówiłaszefowa rządu pod adresem krytyków powołania PGG.

 

– Toporozumienie, to, że powstaje silny podmiot górniczy, który będzie gwarantemrozwoju polskiego górnictwa, podstawą polskiej energetyki, to jest przedewszystkim właśnie pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznegoPolski – powiedziała Szydło.

Według Beaty Szydło PGG będzie nowoczesnym, konkurencyjnym podmiotem, który będzie wdrażał nowoczesne technologie węglowe. Premier podkreśliła, że będzie to podmiot łączący polską myśl technologiczną i inżynierską.

– Razem dokonamy tego, o czym od dawna wszyscy mówią, (…) ale jakoś nikt nie potrafił doprowadzić do końca – mówiła Beata Szydło.

 

Premierzaznaczyła, że podpisane we wtorek porozumienie w sprawie rozpoczęciadziałalności PGG nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jest początkiemdrogi. Co będzie na jej końcu – dodała – będzie zależało od dalszejodpowiedzialności stron tego porozumienia.

Czytaj także: Podpisano porozumienie ws. Polskiej Grupy Górniczej

Polska GrupaGórnicza to następczyni Kompanii Węglowej. Jej właścicielami będą spółki SkarbuPaństwa. PGG stanie się największymproducentem węgla kamiennego w Polsce i w Europie, zostanie utworzona z 11kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej.

Porozumienie w sprawierozpoczęcia działalności PGG zawarto 26 kwietnia 2016 r. Stronamiporozumienia są: Energa, PGE, PGNiG, Węglokoks, TowarzystwoFinansowe „Silesia”, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN oraz banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻBNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK i13 organizacji związkowych KompaniiWęglowej.

Wcześniej, 19 kwietnia, doszło do porozumienia zorganizacjami związkowymi. Zgodnie z nim w ramach realizacji  biznesplanu PGG ma dojść do usprawnienia pracy zakładów górniczych poprzez tworzenie kopalń zespolonychoraz czasowe zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych.

 

 

PAP / REO.pl

fot. Piotr Drabik/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here