Aż 1/3 urządzeń elektrycznych źle oznakowana


Prawie co trzeci produkt wykorzystujący energię elektryczną, m.in. pralki, klimatyzatory, lampy, nie spełnia wymogów w zakresie oznakowania oraz towarzyszącej dokumentacji – wynika z kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ekoprojekt to zbiór unijnych wymagań środowiskowych, ustanowionych przez kraje Unii Europejskiej, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Wymaganiami tymi objęte są produkty wykorzystujące energię elektryczną, które mają największe możliwości ograniczenia jej zużycia. Głównym celem przyjętych regulacji jest 12-proc. obniżenie poziomu zużycia energii elektrycznej w UE do 2020 r.

W 2014 roku Inspekcja Handlowa badała, czy produkty wprowadzone do obrotu są właściwie oznakowane i towarzyszy im dokumentacja, zgodnie z rozporządzeniami Komisji Europejskiej. Inspektorzy sprawdzili także czy przedsiębiorcy nie wprowadzają na rynek zakazanych tradycyjnych lamp żarowych oraz żarówek halogenowych.

IH zbadała 1235 produktów – m. in. pralki, urządzenia chłodnicze, zmywarki, lampy LED, wentylatory przenośne, świetlówki kompaktowe. 61 proc. pochodziło spoza Unii Europejskiej. Ilość naruszeń jest marginalna i zdecydowana większość produktów przeszła pozytywnie kontrole IH. Jak wynika z kontroli 27,7 proc. produktów nie spełniało wymagań w zakresie oznakowania oraz towarzyszącej dokumentacji. Zastrzeżenia dotyczyły najczęściej braku wszystkich wymaganych informacji na opakowaniu, niekompletnych ofert prezentowanych w Internecie, a także nieprawidłowych deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi.

Przeważająca część przedsiębiorców wyeliminowała niezgodności, poprawiając oznakowanie lub uzupełniając brakujące informacje. Jedynie w przypadku sześciu lamp LED Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne wobec importera zakwestionowanych lamp, które nadal jest w toku.

UOKiK podkreśla, że przy kupowaniu wyrobów objętych wymaganiami ekoprojektu, należy zwracać uwagę: 1) Czy wyrób posiada znak CE oraz dane adresowe producenta i importera (informacje te powinny być umieszczone bezpośrednio na produkcie, ewentualnie na opakowaniu lub w towarzyszącej dokumentacji); 2) Czy dołączono instrukcję obsługi w języku polskim; 3) Czy instrukcja obsługi jest napisana w sposób jasny i zrozumiały, ewentualnie należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy; 4) W przypadku oświetlenia LED, czy na opakowaniu podano strumień świetlny w lumenach (lm), który określa jak mocno lub słabo będzie świecić lampa oraz temperaturę barwową w kelwinach (K), określającą barwę światła (ciepła, neutralna, zimna). Na opakowaniu lampy powinna znaleźć się także moc podawana w watach (W), która informuje o poborze energii elektrycznej przez diody i układ sterowania lampy; 5) W przypadku zakupu klimatyzatora: w jakie funkcje jest wyposażone urządzenie – chłodzenia, grzania, obie. Wybierając klimatyzator, trzeba zwrócić uwagę na moc podawaną w watach (W), jaką pobiera klimatyzator oraz poziom hałasu podawany w decybelach (dB). Dobór oraz montaż klimatyzatora warto powierzyć autoryzowanemu serwisowi, który zapewni prawidłowy dobór miejsca instalacji oraz dopasuje urządzenie; 6) Decydując się na zakup urządzenia wykorzystującego energię, należy zwrócić uwagę na klasę efektywności energetycznej oraz roczne zużycie energii w kilowatogodzinach (kWh). Wybór urządzenia z najwyższą klasą (dla różnych urządzeń skala może być inna, ale klasa A+++ jest najwyższa) oraz z niskim poziomem zużycia energii pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd; 7) W przypadku wątpliwości, jakie urządzenie będzie najbardziej odpowiadało Twoim potrzebom, należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych producentów.

UOKiK

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here