Aukcje symulacyjne dla instalacji OZE


Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w dniach od 18 do29 lipca 2016 roku przeprowadzony zostanie II etap testów InternetowejPlatformy Aukcyjnej (IPA).

W ramach testów zostaną zorganizowane cztery aukcjesymulacyjne.  W aukcji udział będą mogli jedynie wziąć Wytwórcy „posiadający” co najmniej jedną aktywną instalacjęodnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA tj.dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożonepodczas I-ego etapu testów. Parametry aukcji symulacyjnych oraz czas trwaniaposzczególnych sesji można znaleźć na stronie URE w zakładce „ogłoszenia”.

Dla jednej instalacji odnawialnego źródła energii Wytwórcamoże złożyć wyłącznie jedną ofertę. Może ona zostać zmodyfikowana lub wycofanapod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godzina.Każda z ofert musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lubpodpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisówna etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

URE zaznacza, że aukcje symulacyjne zostaną przeprowadzone woparciu o założenia systemu wsparcia określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 i 2365) wbrzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U.z 2016 r., poz. 925). Z kolei, ceny referencyjne dla poszczególnych rodzajówinstalacji zostały określone w IPA zgodnie z rozporządzeniem MinistraGospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energiielektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2063). Ceny te znajdują się na stronie internetowej w zakładce „cenyreferencyjne”.

 

URE podkreśla, że czynności podejmowane przez Użytkownikówza pośrednictwem IPA w fazie testów, mają wyłącznie symulacyjny charakter, azatem nie rodzą żadnych skutków prawnych. 

Pełna informacje na temat testów znajdują się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here