Aukcje OZE: weszło z życie rozporządzenie dot. cen referencyjnych


W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dot. cenreferencyjnych dla instalacji OZE na 2017 rok. Daty kolejnych aukcjiOZE nie zostały na razie podane.

Rozporządzenie określa cenę referencyjną, czyli maksymalną cenę za 1 MWh, zajaką w 2017 roku może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energiaelektryczna z instalacji OZE. Okres obowiązywania wsparciawynosi 15 lat. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 marca 2017 r.

W porównaniu do cen referencyjnych ustalonych wrozporządzeniu na 2016 roku zmianie uległy ceny referencyjne m.in. dla:

 • instalacjiwykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów dowytwarzania energii elektrycznej: z 305 do 405 zł/MWh
 • instalacjiwykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków dowytwarzania energii elektrycznej: z 335 do 365 zł/MWh
 • instalacjiwykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogazlub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego:z 310 do 325 zł/MWh
 • instalacji ołącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MW w dedykowanej instalacjispalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: z 435do 450 zł/MWh
 • instalacji ołącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnejw skojarzeniu nie większej niż 150 MWt w dedykowanej instalacji spalaniabiomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: z 420 do 435zł/MWh
 • instalacjiwykorzystujących energię wiatru na lądzie, o mocy do 1 MW: z 300 do 320 zł/MWh
 • instalacjiwykorzystujących energię wiatru na lądzie, o mocy powyżej 1 MW: z 385 na 350zł/MWh
 • instalacjiwykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, o mocy do 1 MW:z 465 na 450 zł/MWh
 • instalacjiwykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, o mocy powyżej 1MW: z 445 na 425 zł/MWh
 • instalacjihybrydowych o łącznej mocy do 1 MW: z 300 do 455 zł/MWh
 • instalacjihybrydowych o łącznej mocy powyżej 1 MW: z 430 do 405 zł/MWh

Pierwsze aukcje OZE odbyły się 30 grudnia 2016 r. – dotyczyłyistniejących biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, małychelektrowni wodnych i nowych innych instalacji o mocy do 1 MW – przede wszystkimfotowoltaiki. Trzy z nich zostały skutecznie przeprowadzone,jedna – ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych ofert – została uznana zanieważną.

REO.pl
fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here