Aukcje OZE: są zmiany w projekcie rozporządzenia na 2017 rok


Ministerstwo Energiiuwzględniło istotny wzrost kosztów wsparcia dla OZE z aukcji w 2017 r. – wynikaz ostatniej wersji projektu rozporządzenia rządu o maksymalnej ilości iwartości energii, która może być zakupiona na aukcjach OZE w 2017 r. Dokumentzostał skierowany do Komitetu Rady Ministrów.

Wzrost maksymalnych kosztów (ponoszonychprzez odbiorców końcowych), wynikających z aukcji w 2017 r. jest istotny – z 3mld 377 mln 843 tys. 579 zł do 16 mld 128 mln 205 tys. 276 zł (średniorocznieto 848 mln 852 tys. 909,24 zł) w 15-letnim okresie wsparcia.

Wzrost kosztów wynika m.in. zuwzględnienia wolumenów dla istniejących biogazowni, które mogą przejść dosystemu aukcyjnego oraz spalarnie odpadów.

Maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej,sprzedanej w drodze aukcji w 2017 r. dla istniejących instalacji do 1 MWprzechodzących do systemu aukcyjnego:

 • o stopniu wykorzystania mocy bez względu naźródło pochodzenia większym niż 3504 MWh/MW/rok – 1 659 047 MWh o wartości 556174 673 zł;
 • w których emisja CO2 jest nie większa niż 100kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy większym niż 3504 MWh/MW/rok – 1 484 764(784 122) MWh o wartości 631 329 732 (wcześniej 337 458 778) zł;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy – 1149 296 (0) MWh o wartości 683 370 550 (wcześniej 0) zł;

Dlaistniejących instalacji powyżej 1 MW przechodzących do systemu aukcyjnego:

 • o stopniu wykorzystania bez względu na źródłopochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok – 10 502 338 MWh o wartości 3 768 589370 zł;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy – 2118 162 MWh o wartości 1 260 181 015 (wcześniej 0) zł;

Dla instalacji nowych do 1 MW:

 • o stopniu wykorzystania mocy bez względu naźródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok – 825 000 MWh o wartości 308182 262 zł;
 • o emisji CO2 nie większej niż 100 kg/MWh, ostopniu wykorzystania mocy większym niż 3504 MWh/MW/rok – 540 000 MWh owartości 299 025 631 zł;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy – 8190 000 MWh o wartości 5 280 863 522 zł;
 • w innych instalacjach – 4 725 000 MWh o wartości2 182 908 687 zł.

Dla instalacji nowych powyżej 1 MW:

 • o stopniu wykorzystania mocy bez względu naźródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok – 10 500 000 MWh o wartości 5423 952 758 zł;
 • wykorzystujących produkty biodegradacji odpadów,osady ściekowe i spalanie odpadów – 4 644 000 MWh o wartości 2 242 015 403 (wcześniej0) zł;
 • o emisji CO2 nie większej niż 100 kg/MWh, ostopniu wykorzystania mocy większym niż 3504 MWh/MW/rok –  540 000 MWh owartości 305 387 878 zł;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy dowytwarzania energii elektrycznej –  3 510 000 MWh o wartości 2 263 227 224zł;
 • w innych instalacjach 5 175 000 MWh o wartości 1972 413 921 zł.

fot.REO.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here