Aukcje OZE rozstrzygnięte. Jedna sesja nieskuteczna


URE podałwyniki piątkowych aukcji OZE. Trzy z nich zostały skutecznie przeprowadzone,jedna – ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych ofert – została uznana zanieważną.

 

Pierwsze aukcje OZE, które odbyły się 30 grudnia, dotyczyłyistniejących biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, małychelektrowni wodnych i nowych innych instalacji o mocy do 1 MW – przede wszystkimfotowoltaiki.

 

Aby aukcje zostały skutecznie przeprowadzone, w każdej zsesji musiały zostać zgłoszone przynajmniej po trzy ważne oferty. Jak informujeURE, w trakcie wszystkich czterech sesji aukcji skutecznie zostało złożonych209 ofert, przy czym dla aukcji dotyczących biogazowni do 1 MW skutecznie złożono7 ofert, dla biogazowni powyżej 1 MW – tylko jedną ofertę, dla małych elektrowniwodnych – 49 ofert, a dla fotowoltaiki – 152 skutecznie złożone oferty. Zatemaukcja dla biogazu powyżej 1 MW została uznana za nieważną.

 

Oprócz tego złożono jeszcze 15 ofert, które z uwagi na brak złożenia “podpisów zgodnych z zasadamireprezentacji” nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.

Zwycięzcami aukcji OZE byli ci uczestnicy, którzyzaoferowali najniższą cenę energii elektrycznej, jednak ceny te mogą zaskakiwać – zaczynają się już od 30 zł/MWh, co zapewne jest kosztowną pomyłką uczestnika aukcji, bo zobowiązuje do sprzedaży energii po cenie wielokrotnie niższej, niż można by ją zbyć na rynku. Stawki te będą obowiązywać przez cały okres wsparcia, czyli 15 lat.

 

URE nie odniósłsię w żaden sposób do problemów technicznych, z jakimi borykali się uczestnicypiątkowych aukcji OZE. Z powodu źle działającej Internetowej PlatformyAukcyjnej część zainteresowanych nie mogła złożyć swoich ofert.

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here