Aukcje OZE: ministerstwo zmniejszyło wolumeny energii dla biogazowni


Ministerstwo Energii przekazało do akceptacji KomitetuStałego Rady Ministrów zmienione projekty rozporządzeń do ustawy o OZE. Zmniejszonezostały wolumeny dla biogazowni – zarówno powyżej, jak i poniżej 1 MW.

W rozporządzeniu dot. wolumenu maksymalnej ilości i wartościenergii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana wdrodze aukcji w 2016 r., zmienione zostały wolumeny energii z małych elektrowniwodnych i biogazowni.

W instalacjach poniżej 1 MW, w których emisja CO2 jest niewiększa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanejelektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, maksymalna ilość energii wynosi 1 306870 MWh, a jej wartość 538 297 239 zł. Wolumen został zwiększony z 0 MWh.

Dla instalacji poniżej 1 MW wykorzystujących wyłączniebiogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, maksymalna ilość energii wynosi2 113  887 MWh (wcześniej 3804 996 MWh), a jej wartość wynosi 1 262 797 422 zł.

Z kolei dla instalacji powyżej 1 MW wykorzystującychwyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, maksymalna ilość energii wynosi 2 309382 MWh (wcześniej 4 156 887 MWh), a jej wartość wynosi 1 365 351 905zł.

Zmiany wprowadzono także do projektu rozporządzenia dot. cen referencyjnych. Resort energii zmniejszył maksymalny poziom wsparcia dla instalacji hybrydowych o mocy do 1 MW – z 475 do 300 zł/MWh. Gorzej będą miały też lądowe elektrownie wiatrowe o mocy do 1 MW – maksymalne wsparcie zostało zmniejszone z 415 do 300 zł/MWh.

Nie zmieniły się ceny referencyjne dla biogazu – w projekcie zostało wsparcie na poziomie 550 zł/MWh, ale z projektu rozporządzenia dot. wolumenów energii dopuszczonych do aukcji OZE wynika, że ceny powinny się zmienić: dla biogazowni o mocy mniejszej niż 1 MW do 597 zł/MWh, a dla większych do 591 zł/MWh.

Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

REO.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here