Aukcje OZE: ME opublikowało projekty rozporządzeń na 2017 rok


Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia ws.kolejności przeprowadzania aukcji OZE w 2017 roku oraz ws.maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostaćsprzedana na tych aukcjach. Konsultacje publiczne projektów potrwają do28 listopada.

 

Resort energii przedstawił plany dotyczące aukcji OZE w 2017roku. Rozwijane mają być przede wszystkim tzw. stabilne źródła energii, a więctechnologie wykorzystujące biogaz, biomasę i hydroenergetykę. Autorzy projektówrozporządzeń podkreślają, że „dotychczasowe tempo rozwoju OZE w Polsce przebiegało wsposób nierównomierny i obejmowało głównie energetykę wiatrową”, codoprowadziło do powstania istotnych rozbieżności między planowaną w Krajowymplanie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) strukturą technologiczną OZE, afaktyczną realizacją. Powstanąrównież instalacje fotowoltaiczne, mimo że nie były brane pod uwagę w KPD.

 

Ministerstwo w pierwszej kolejności przewiduje przeprowadzenieaukcji, które skierowane będą do istniejących wytwórców energii elektrycznej zbiogazu składowiskowego, wytwarzających energię w małych elektrowniach wodnychoraz w instalacjach biomasowych zamierzających przejść do nowego systemu. „Nadaniepriorytetu aukcjom dla przedmiotowych wytwórców wynika z chęci umożliwieniadalszego funkcjonowania na rynku ww. podmiotów z uwagi na korzyści płynące z działalnościtych instalacji, które zagospodarowują gaz powstający na składowiskach odpadów,mają pozytywny wpływ na retencję wód oraz generują dużą liczbę miejsc pracy naobszarach wiejskich dzięki produkcji paliw biomasowych” – napisał resort wuzasadnieniu do projektu.

 

Ponadtozaproponowana kolejność przeprowadzenia aukcji w 2017 r. mana celu rozstrzygnięcie w pierwszej kolejności aukcji, w której występuje duża podaż projektów (energetyka wiatrowa), tak aby umożliwić innym inwestorom spełnienie wymogówformalnych przystąpienia do aukcji.

 

Konsultacje publiczne projektów potrwają do28 listopada br.

 

Projekt rozporządzenia ws. maksymalnej ilości i wartości energiielektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana wdrodze aukcji w 2017 r. [PDF]

Projekt rozporządzenia ws. kolejności przeprowadzania aukcji OZE w 2017 r.[PDF]

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here