Audytor efektywności energetycznej – nowa specjalizacja


Efektywność energetyczna jest, obok pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, drugim filarem zrównoważonej polityki energetycznej.

W ogromnym skrócie zwiększenie efektywności energetycznej polega na zmniejszeniu zużycia energii potrzebnej do dostarczenia usługi na tym samym poziomie jakości. Wyższa efektywność przyczynia się więc do zmniejszenia kosztów działalności. Jest to szczególnie istotne w przypadku zakładów produkcyjnych, dla których koszty energii elektrycznej i cieplnej stanowią znaczącą pozycję w budżecie. Innymi przedsiębiorstwami, które mogą być zainteresowane obniżeniem zużycia energii, mogą być centra handlowe oraz właściciele biurowców.

Obecnie temat stał się znacznie bardzie popularny, m.in. ze względu na promowanie rozwiązań z tego zakresu przez Unię Europejską, która przeznacza na ten cel znaczne fundusze. Środki te mogą być wykorzystane, m.in. na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii oraz audyty energetyczne.

Jest to bardzo dobra informacja dla firm konsultingowych, które specjalizują się w audytach energetycznych oraz doradzają innym podmiotom, w jaki sposób obniżyć zużycie energii, a tym samym zmniejszyć ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty.

Aby wykorzystać tę nadarzającą się okazję, przedsiębiorstwa te będą zatrudniać m.in. Business Development Managerów, którzy zadbają o stały dopływ zleceń, oraz osoby do realizacji projektów, czyli najczęściej audytorów energetycznych. Jest to stosunkowo nowy zawód na polskim rynku, wybierany najczęściej przez osoby z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa i innych, które ukończyły kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytu energetycznego. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnych formalnych wymagań co do tego, kto może pełnić tę rolę.

Niezbędne doświadczenie zdobywają oni przede wszystkim podczas pracy dla firm konsultingowych, ale również w przedsiębiorstwach usług energetycznych (z ang. Energy Service Company – ESCO) oraz firmach instalacyjnych, które oferują kompleksowe rozwiązania dla przemysłu.

Można przewidywać, że rynek ten będzie się rozwijał równolegle do rynku OZE i w związku z tym liczba ofert pracy będzie coraz większa.

 

Bartosz Maciaszek – Senior Consultant / Team Leader dywizji Energy, Hays Poland
 

Bartosz Maciaszek – Senior Consultant / Team Leader dywizji Energy, Hays Poland

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here