Aplikacja wskaże, które partie przed chcą być zielone

Czy w Polsce ma powstać elektrownia atomowa? Czy dofinansowywać wydobycie węgla? A może zakazać udziału dzieci w polowaniach? Czy chcemy u nas GMO? Jak ma się rozwijać polski przemysł? ZieloneWybory.pl to aplikacja, dzięki której w 5 minut można porównać swoje poglądy z szerokiego zakresu zrównoważonego rozwoju z deklarowanymi przez komitety ogólnopolskie startujące w wyborach do Sejmu 2015.

– Zachęcamy Polki i Polaków do dokonywania świadomego wyboru. Nie faworyzujemy któregokolwiek z ugrupowań, kompilujemy i udostępniamy jedynie udzielone przez nie odpowiedzi – podkreśla prezes ECCE, Krzysztof Skąpski. – Jako pierwsi pytamy o „zielone” poglądy.

W aplikacji znajdują się stwierdzenia dotyczące wszystkich trzech aspektów zrównoważonego rozwoju – jednej z najważniejszych idei współczesnego świata: gospodarki, życia społecznego oraz środowiska. Zagadnienia przedstawione są w formie twierdzeń, do których można zaznaczyć odpowiedzi: Zgadzam się/Nie zgadzam się/Nie mam zdania.

– Do udziału zaproszonych zostało 8 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Dotychczas odpowiedzi nie udzieliły jedynie PO i PIS. Ugrupowanie KORWiN odmówiło udziału w projekcie, deklarując tym samym brak zainteresowania zrównoważonym rozwojem – mówi Marta Pacyk, koordynatorka Zielonychwyborów.pl.

Co wynika z odpowiedzi udzielonych przez komitety wyborcze?

1. „Zielono mi…”. Przede wszystkim opóźnione reakcje lub brak zainteresowania przekazaniem odpowiedzi na temat zrównoważonego rozwoju dowodzą, że politycy nie identyfikują tego hasła jako istotnego dla wyborców. Wydaje się to dość zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że ponad połowa Polaków nie rozumie pojęcia zrównoważonego rozwoju.

– To trudna fraza, nie oczekujemy od każdego, że będzie znał to pojęcie. Ale odpowiedzialni politycy i eksperci środowiskowi w partiach powinni niektóre problemy społeczne czy gospodarcze wyjaśniać „kluczem” zrównoważonego rozwoju. Tymczasem wydaje się, że w Polsce 25 lat demokracji nie zaowocowało wciąż ani oddolnym, obywatelskim ruchem w tej sprawie i pytaniami do przyszłej władzy o koncepcję rozwoju, ani też politycy nie czują się wywołani do tablicy w tym temacie – ocenia Krzysztof Skąpski, prezes Europejskiego Centrum klimatu i Środowiska (ECCE).

2. „Grają w zielone”. W przesłanych odpowiedziach dominuje poparcie dla energetyki odnawialnej. Partie poparły także stopniowe odchodzenie od węgla (z wyjątkiem PSL). Popierają także takie postulaty jak zniechęcanie do kupowania towarów i usług szkodliwych dla środowiska czy zwiększenie udziału społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych w decyzjach dotyczących ochrony środowiska. Deklarują także poparcie dla ochrony klimatu czy wprowadzania zakazu palenia złej jakości węglem w piecach domowych.

– Oceniamy, że partie w tych pytaniach bardziej były skłonne poprzeć „zielone” czy „zrównoważone” postulaty, które inaczej, choćby w mediach, budziły większe kontrowersje. Wygląda na to, że problemy z szerokiego zakresu zrównoważonego rozwoju lokują się w sferze poprawności politycznej zawsze wtedy, gdy jest to kwestia deklaracji, bez konieczności konfrontacji z rzeczywistymi decyzjami. Partie „grają w zielone”, kiedy z wyborczej kalkulacji wynika, że to możliwe – ocenia Krzysztof Skąpski.

3. Przyroda niezgody. Znacznie więcej rozbieżności pokazują odpowiedzi udzielone przez partie w zakresie ochrony przyrody. Ochrona Puszczy Białowieskiej czy GMO dzielą partie biorące udział w badaniu.

– To kwestie, które już obrosły kontrowersjami i bywały bardzo głośno dyskutowane. Bardziej więc dzielą samych Polaków. To znajduje odzwierciedlenie w poglądach partii – komentuje Krzysztof Skąpski.

Jak podkreśla prof. dr hab. Maciej Nowicki, dwukrotny minister środowiska, założyciel Ekofunduszu, jeden z założycieli i honorowy patron ECCE: Polska jest demokratycznym państwem, które uczyniło ogromny postęp w rozwoju gospodarczym i społecznym, ale oto stoimy przed nowymi problemami i wyzwaniami dotyczącymi kierunku dalszego rozwoju. Jaki on będzie? Przed wyborami warto zadać pytania wszystkim partiom czy mają długofalową wizję i jaka ona jest. Czy jest ona zgodna z konstytucyjną ideą rozwoju trwałego, zrównoważonego, uwzględniającego potrzeby wszystkich grup społecznych i respektującego zasady ochrony środowiska? Zachęcam do zadawania takich pytań politykom, startującym w wyborach i do głosowania na takich, którzy odpowiedzieli w sposób dla Was satysfakcjonujący. Zachęcamy też polityków do udziału w publicznej debacie dotyczącej dalszego rozwoju kraju, abyśmy świadomie mogli wybrać przedstawicieli którzy będą realizować nasze wspólne cele.

– Żeby szukać społecznie akceptowanych rozwiązań najważniejszych problemów współczesnej Polski, trzeba odnosić się do zrównoważonego rozwoju. Używając tego „nieoswojonego” w Polsce pojęcia bądź nie. Odpowiedzialność w społeczeństwie obywatelskim spoczywa na nas wszystkich: wyborcach, wyborczyniach i kandydujących. To czy w moim mieście ma powstać supermarket czy ma pozostać mały sklepik, kto decyduje o przebiegu drogi czy to czy prąd w gniazdku ma być zielony czy czarny – to wyzwania zrównoważonego rozwoju. Wszyscy musimy szukać języka do opisywania tych wyzwań. ZieloneWybory.pl to próba ich wspólnego szukania – podsumowuje Krzysztof Skąpski.

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here