Amerykanie do Premier i Prezydenta: Spór o wiatraki „zyskuje rangę” międzynarodową, macie 6 miesięcy na uregulowanie sprawy


Invenergy LLC, amerykańska spółka energetyczna omiędzynarodowej renomie i inne spółki tworzące ten konglomerat energetyczny(“Invenergy”) złożyły dziś do najwyższych rangą urzędników państwowych wPolsce, w tym do Prezydenta i Premiera, formalne zawiadomienie o sporze napodstawie Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji pomiędzy Polską aStanami Zjednoczonymi (“Umowa BIT”) i Traktatu Karty Energetycznej(“TKE”), którego sygnatariuszami są pięćdziesiąt dwa państwa i UniaEuropejska.
Zawiadomienie opisuje domniemane niezgodne z prawem izorganizowane działania Polski “równoznaczne z wywłaszczeniem”, którezniszczyły finansową opłacalność inwestycji Invenergy w kilkanaście farmwiatrowych, na szkodę w wysokości około 700 milionów dolarów. Działanie to jestczęścią potencjalnej „fali sporów międzynarodowych” – pojęcia, takiego użyłostatnio jeden z głównych polskich środków masowego przekazu, w związku z tym,że Polska już teraz jest stroną 11 międzynarodowych postępowań arbitrażowych.Tymczasem w ostatnich tygodniach Komisja Europejska wyraziła „poważne obawy”,że polski rząd podważa zasadę praworządności.

“Dwustronne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronieinwestycji chronią inwestorów, których prawa zostały naruszone przez inne państwo,co właśnie przydarzyło się Invenergy w Polsce” – stwierdził główny prawnikInvenergy, Michael Blazer. – “Podczas gdy lekceważenie zasady praworządnościprzez polski rząd stale rośnie, my staramy się zabezpieczyć nasze prawa, a inniinwestorzy to obserwują.”

Zawiadomienie oskarża polskie organy rządowe o zaaranżowanieniezgodnego z prawem rozwiązania długoterminowych umów handlowych. W 2010 rokuInvenergy zawarła długoterminowe umowy na sprzedaż tzw. zielonej energii postałej cenie ze spółkami energetycznymi kontrolowanymi przez Skarb Państwa.Invenergy zaakceptowała ceny za zieloną energię ze swoich farm wiatrowych,które w tym czasie były niższe od cen rynkowych, w zamian za stabilność, którąmiały zapewnić długoterminowe umowy. Następnie rząd polecił kontrolowanym przezsiebie spółkom rozwiązanie długoterminowych umów zawartych z Invenergy podróżnymi pretekstami.

Polski rząd podjął celowe działania w kierunku obniżenia cenna rynku zielonej energii do poziomów poniżej opłacalności inwestycji. Niezgodnez prawem rozwiązanie umów handlowych przez polski rząd w połączeniu z tymidziałaniami zmusiło Invenergy do sprzedaży wytworzonej zielonej energii narynku po cenach znacznie niższych niż ceny zakontraktowane w umowach, cospowodowało poważne straty finansowe.

W zawiadomieniu Invenergy stwierdza, że zorganizowanedziałania polskich organów naruszają zobowiązania w zakresie ochrony inwestycjiwynikające z Umowy BIT i traktatu TKE. Invenergy zamierza wszcząćmiędzynarodowe postępowanie arbitrażowe, jeśli w ciągu sześciu miesięcy niedojdzie do polubownego rozwiązania sporu.

Invenergy dochodzi swoich praw w polskich sądach w kilkuinnych sprawach przeciw spółkom należącym do Skarbu Państwa. Sąd Najwyższywydał już wyrok na korzyść Invenergy w sporze ze spółką Energa-Obrót S.A.Uznał, że państwowa spółka działała niezgodnie z prawem próbując wypowiedziećumowę z Invenergy.

 

O Invenergy

Invenergy promuje innowacje w branży energetycznej.Invenergy i jej spółki powiązane budują obiekty wytwarzania i magazynowaniaenergii odnawialnej i innej czystej energii na dużą skalę na kontynentachamerykańskich, w Europie i Azji, a także są ich właścicielami i operatorami.Siedziba Invenergy mieści się w Chicago, a jej biura regionalne znajdują się wStanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii i Europie.

Invenergy i jej spółki powiązane zrealizowały 105 projektówo łącznej zainstalowanej mocy ponad 15.900 megawatów, które są w eksploatacji,w budowie lub na zaawansowanym etapie przygotowań, w tym projekty z zakresuwytwarzania energii wiatrowej, słonecznej i z udziałem gazu ziemnego orazprojekty magazynowania energii. Więcej informacji o spółce można znaleźć nastronie: www.invenergyllc.com.

źródło: PAP


Nasz komentarz w sprawie: https://www.reo.pl/komentarze/zarty-sie-skonczyly-Vo6E5z

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here