Ameryka Północna: niemal 30 proc. OZE do 2025 roku


Udział energii odnawialnej w miksie energii elektrycznej wAmeryce Północnej do 2025 roku wzrośnie do 29 proc., podczas gdy udział energiijądrowej spadnie do 16 proc. – wynika z informacji podanych przez US EnergyInformation Administration.

 

Jak przewiduje US Energy Information Administration, do 2025roku OZE będą stanowić 29 proc. miksu energii elektrycznej w Kanadzie, Meksykui USA łącznie (obecnie 20 proc.). Udział energii jądrowej w tym miksiezmniejszy się do tego czasu do 16 proc. (obecnie jest to 18 proc.)

 

Wszystkie trzy kraje zapowiedziały dążenie do rozwojuenergii odnawialnej, wychwytywania dwutlenku węgla i rozwijania efektywnościenergetycznej i technologii magazynowania energii.

 

Do 2025 roku w USA udział energii ze źródeł odnawialnych mawzrosnąć z 13 do 23 proc. Znacznie większy udział czystej energii osiągnęła jużKanada – dzięki rozwiniętej hydroenergetyce do 2025 roku udział OZE w miksieenergetycznym będzie wynosił 66 proc. Kraj t en chce nie tylko dalej rozwijaćenergetykę wodną, ale także inwestować w wiatr i fotowoltaikę. W Meksykuspodziewany jest wzrost mocy zainstalowanej przede wszystkim w elektrowniach wodnychi wiatrowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych.Przewiduje się, że do 2025 roku udział energii ze źródeł odnawialnych wzrośnietu  z 17 do 26 proc.

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here