Aktywa Energi straciły na wartości przez ustawę odległościową


Uchwalenie ustawy odległościowej spowodowało zmniejszenie wartości projektówwiatrowych należących do Grupy Energa – poinformowała spółka.

 

W związku z wystąpieniem zmian regulacyjnych (ustawa o inwestycjach w zakresieelektrowni wiatrowych) zostały zidentyfikowane przesłanki skutkujące utratąwartości odzyskiwalnej aktywów trwałych Grupy – poinformowała Energa.

 

„W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości według stanu prawnegona dzień 28 czerwca 2016 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w SegmencieWytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących i projektowanych farmwiatrowych na łączną kwotę 247 mln zł. Powyższa operacja ma charakterniegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa, pozostając, zgodnie zprzyjętą w kwietniu br. definicją, bez wpływu na wynik EBITDA” – czytamy wkomunikacie.

 

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanymbilansie Grupy Energa wynosi 647,4 mln zł, w tym 11,9 mln zł obejmującychprojektowane elektrownie wiatrowe.

Czytaj także: Ustawa odległościowa nie zaszkodzi państwowym koncernom

 

Warto przypomnieć, że w czasie prac nad projektem ustawyodległościowej prezesi spółek Skarbu Państwa, w tym Energi, zaprzeczali, jakobyprzyjęcie tak restrykcyjnego dla wiatraków prawa, miało miała zaszkodzićpaństwowym koncernom. Prezes Energi Dariusz Kaśków mówił wówczas, że jegospółka nie planuje na razie dalszych inwestycji w energetykę wiatrową, a wsegmencie OZE będzie raczej stawiać na biospalarnie.

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here