Akademia Energii kształci nowe pokolenie energetyków


62godziny zajęć, 40 ekspertów, 33 alumnów, wiele stron notatek, dziesiątki litrówkawy, niezliczona liczba pytań i 1 cel: szlifowanie talentów, a w efekcie wykształcenie przyszłych liderówbranży energetycznej. Tak w dużymskrócie można opisać jeden ze sztandarowych projektów Fundacji im. Lesława A.Pagi- Akademię Energii, której VI edycja właśnie dobiega końca.

Spośród ponad 800kandydatów wyłonione zostało grono finalistów- najlepszych studentów iabsolwentów najbardziej prestiżowych uczelni technicznych, ekonomicznych iprawnych, którzy przez 4 weekendy mieli okazję czerpać z wiedzy orazdoświadczenia praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej.Alumni Akademii Energii mają dołączyć do elitarnego grona specjalistówkształtujących przyszłość polskiej energetyki. Zajęcia odbywały się głównie naGiełdzie Papierów Wartościowych, ale także w siedzibach firm BCG i Orange.Dzięki temu uczestnicy Akademii Energii poznali branżę energetyczną nie tylkood strony teoretycznej, ale także od strony praktycznej, co było możliwe dziękidużemu zaangażowaniu firm partnerskich i ekspertów. Zajęcia różniły się od tychznanych z uczelni: nie było miejsca na suchą teorię czy nudne wykłady.Uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusjach, mierzyli się z realnymiproblemami, rozwiązując liczne case study, czy rozwijali swoje umiejętnościnegocjacyjne pod okiem ekspertów. Mimo ogromu fachowej wiedzy, która zostałaprzekazana uczestnikom Akademii, nie zapomniano też o tak ważnych wewspółczesnym świecie umiejętnościach miękkich. Warsztaty z wystąpieńpublicznych zakończone wygłoszeniem krótkiego przemówienia z mównicy na SaliNotowań GPW czy zajęcia poświęcone omawianiu sposobów na walkę ze stresem napewno zaprocentują w  dalszej karierzeprzyszłych liderów branży energetycznej.

Na czym skupiała siętematyka zajęć? Oprócz aspektów technicznych związanych z wytwarzaniem energiielektrycznej, przesyłem i obrotem gazu ziemnego czy licznych dyskusji odnośnietego, w którą stronę ma zmierzać energetyka w Polsce, poruszone zostały takżetematy związane z branżą OZE czy rozwojem elektromobilności w Polsce.Koncentrowano się także na regulacjach prawnych w energetyce oraz nazagadnieniach związanych z rynkiem mocy i energii, a także na wycenie spółekenergetycznych. Zarówno inżynier, jak i ekonomista czy prawnik mogli poszerzyćswoją wiedzę z zakresu własnej dziedziny, jakrównież z pozostałych obszarów. Taki „mix” uczestników dobitnie świadczy o tym,że energetyka jest naprawdę interdyscyplinarna.

Akademia Energii totakże możliwość spotkania licznych ekspertów i przedstawicieli wiodących firmoraz nawiązania kontaktów z nimi. Bardzo dużym zaangażowaniu uczestników wprojekt, a także o ich wielkiej chęci poszerzania wiedzy świadczyła ogromnaliczba pytań po każdym szkoleniu. Zaproszeni eksperci zawsze starali sięudzielić jak najbardziej wyczerpującej i precyzyjnej odpowiedzi, a tym samymzaspokoić żądne wiedzy umysły.

Nie można takżezapomnieć, że Akademia to również cenne kontakty biznesowe oraz przyjaźnie,które trwają latami. Alumni wszystkich edycji projektu tworzą jedyną w swoimrodzaju społeczność, będącą swoistą platformą wymiany wiedzy
i doświadczeń. Na zakończenie uczestnicy wybierają firmę partnerską, w którejchcieliby odbyć płatny staż. Jest to doskonała okazja do poznaniafunkcjonowania branży w praktyce oraz zyskania cennego doświadczeniazawodowego.

„AkademiaEnergii to przede wszystkim ludzie – począwszy od nas, tj. uczestników, przezekspertów, po wyrozumiałych organizatorów. Uczenie się od nich, słuchanie ich irozmowa z każdym z osobna to doświadczenie, które zapamiętamy na długo i którena pewno przysłuży się naszej ambitnej ścieżce zawodowej.”- mówi Rafał, studentPolitechniki Warszawskiej, Alumn tegorocznej edycji Akademii Energii.

VIedycja Akademii Energii została objęta patronatem honorowym przez MinisterstwoEnergii i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerem Strategicznym po razszósty został Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  W gronie firm będących Partnerami są: DLAPiper, ENEA S.A., Grupa LOTOS S.A. Hermes Energy Group S.A., innogy PolskaS.A., Orange Polska S.A., PKP Energetyka S.A, Polenergia Obrót S.A., , TheBoston Consulting Group i Towarowa Giełda Energii.

Współorganizatoramiprojektu są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja GiełdyPapierów Wartościowych.

PartneramiWspierającymi zostali: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska IzbaGospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej oraz NES Global Talent.

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here