A. Duda: zobowiązania klimatyczne kosztowne, potrzebna rewizja

Unia Europejska bierze na siebie daleko idące zobowiązania klimatyczne, których koszty ponoszą europejskie gospodarki, w tym Polska – uważa prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem te zobowiązania będą wymagać rewizji, szczególnie jeśli nie dojdzie do globalnego porozumienia klimatycznego.

– Jeżeli UE przyjmuje na siebie tak daleko idące zobowiązania jeżeli chodzi o ograniczanie emisji, to jasnym jest, że w związku z tym ponosi ogromne koszty. Niestety przy realizacji tych postanowień, które dziś obowiązują w ramach UE, jedne z największych kosztów poniesie Polska – powiedział prezydent podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju nt. polityki klimatyczno-energetycznej. Jego zdaniem te kosztowne zobowiązania klimatyczne wymagają rewizji.

Andrzej Duda zwrócił także uwagę, że światowe mocarstwa gospodarcze, jak USA, Rosja, Chiny, Brazylia, czy Indie w zasadzie nie przyjęły żadnych ograniczeń dotyczących emisji CO2.

– W perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat, przy realizacji tych zobowiązań, które przyjęła na siebie UE, a które obciążają wszystkie europejskie gospodarki, ogólnie pojęta gospodarka europejska będzie z roku na rok traciła swoją konkurencyjność w stosunku do tamtych gospodarek i to jest wielki problem UE – dodał.

Zdaniem prezydenta negocjowane globalne porozumienie klimatyczne, które ma zostać przyjęte w grudniu w stolicy Francji, musi dotyczyć też innych państw, nie tylko UE.

– Jeżeli w Paryżu nie zostaną przyjęte rozwiązania, które spowodują, że ciężar ograniczeń emisji wezmą na siebie też te pozaeuropejskie wielkie gospodarki, to z punktu widzenia UE będzie to nawet nie porażka, ale klęska. Mam nadzieję, że wtedy już nie trzeba będzie wielkiej dyskusji na ten temat, czy Unia powinna zrewidować swoje postanowienia, czy też nie – ocenił Duda.

PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here