A. Duda podpisał nowelę ustawy, dzięki której może powstać resort energetyki


Zmiany umożliwiające m.in. stworzenie Ministerstwa Energetyki, zakłada podpisana w piątek przez prezydenta nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej. Wprowadza ona trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Główne zmiany w ustawie o działach administracji rządowej dotyczą utworzenia trzech nowych działów administracji rządowej: energii, gospodarki złożami kopalin i żeglugi śródlądowej. Służy to dostosowaniu ustawy do struktury nowego rządu, w którym ma m.in. powstać zupełnie nowe Ministerstwo Energetyki. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie nazajutrz po jej ogłoszeniu.

Działać będą też: osobne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w poprzednim rządzie obszar ten znajdował się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), resort infrastruktury i budownictwa (poprzednio obszary te funkcjonowały w ramach MiR), a także ponownie funkcjonować ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio administracja połączona była z cyfryzacją), Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Według zapowiedzi polityków PiS w przyszłości zostać zlikwidowany resort skarbu.

Powstać ma także urząd pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który przejmie uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (dotychczas było to zadaniem ministra gospodarki). Pełnomocnik powoływany będzie przez premiera.

Mówiąc o konieczność nowelizacji poseł wnioskodawca Arkadiusz Czartoryski (PiS) podkreślał w Sejmie, że uzasadnieniem powstania nowych działów: energia i gospodarka złożami kopalin jest “okoliczność zmieniającego się obecnie otoczenia ekonomicznego i politycznego wymagających szybkiego i spójnego podejmowania decyzji w szeroko rozumianym bezpieczeństwie energetycznym Polski”.

Złożony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o działach administracji został przyjęty przez Sejm w poniedziałek. Przeszedł tego dnia wszystkie trzy czytania, co krytykowali m.in. posłowie PO i Nowoczesnej.

Ustawa trafiła do Senatu, który uchwalił poprawki przewidujące m.in. przekazanie resortowi energii kompetencji związanych z kształtowaniem polityki energetycznej UE. Jak zaznacza prezydencka kancelaria, istotną zmianą jest właśnie rezygnacja z dotychczasowego powierzania kierowania działami “członkostwo RP w UE oraz sprawy zagraniczne” jednemu ministrowi, nakładając jednocześnie na ministrów właściwych do spraw energii, gospodarki, gospodarki złożami kopalin oraz informatyzacji kompetencję udziału w kształtowaniu polityki UE.

Zrezygnowano natomiast z przekazania ministrowi energii części kompetencji ministra skarbu, dotyczących m.in. kontroli nad spółkami skarbu państwa. Zgodnie z poprawionymi przepisami ministrowi energii będą podlegać tylko spółki sektora energetycznego.

W czwartek Sejm przyjął poprawki Senatu i ustawa trafiła do prezydenta.

PAP

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here