A. Duda: Odejście od węgla kamiennego? Nie w Polsce


Konieczne jest wzmacnianie suwerenności energetycznej Polski – powiedział w piątek w Jaworznie Andrzej Duda. Prezydent dodał też po raz kolejny, że nie zgadza się na odejście Polski od węgla.

Jak podkreślił prezydent, górnictwo jest jednym z “absolutnie najważniejszych” sektorów polskiej gospodarki. – To trud polskich górników, wydobycie węgla kamiennego i brunatnego jest dzisiaj gwarancją w dużym stopniu polskiej suwerenności energetycznej – uznał Andrzej Duda przypominając, że 83 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla, z tego 55 proc. z węgla kamiennego. Zadeklarował też, że wszelkie jego zobowiązania wyborcze dotyczące górnictwa pozostają aktualne.

Prezydent zaznaczył, że w Polsce jest 90 proc. europejskich złóż tego surowca, a według ekspertów zasoby te wystarczą na wydobycie przez kolejne 200 lat. – Węgiel jest naszym absolutnie podstawowym surowcem energetycznym – własnym – podkreślił akcentując, że „to, w jaki sposób będziemy go wydobywali, w jaki sposób będziemy działali wobec naszego przemysłu energetycznego, jest naszą decyzją i naszą sprawą”. Ale – dodał – jest też odpowiedzialnością rządzących.

– Z wielkim ubolewaniem stwierdzam, że na przestrzeni ostatnich lat, gdy w górnictwie była bardzo dobra koniunktura, nie przeprowadzono kompleksowego planu modernizacji polskiego górnictwa – powiedział. Brak planu dla polskiej branży wydobywczej węgla brunatnego i kamiennego nazwał “wielkim błędem, zaniedbaniem”, “które wlecze się za nami i które musi być naprawione”.

– Wierzę w to, że zostanie to naprawione – zadeklarował. Za pierwszą rzecz w drodze do tego uznał rzetelny bilans sytuacji. – Dzisiaj w Europie mówi się o dekarbonizacji. Nie zgadzam się z dekarbonizacją rozumianą jako odejście od węgla kamiennego w przemyśle energetycznym. Na pewno nie w Polsce – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że dekarbonizacja może oznaczać zmniejszenie emisji uzyskane poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii czy badania naukowe m.in. nad metodami służącymi przyjaźniejszemu środowisku naturalnego wykorzystaniu węgla. Jego zdaniem w takie badania naukowe i unowocześnianie branży wydobywczej i energetyki Polska powinna inwestować, a także pozyskiwać na to pieniądze – również z UE.

– To są wielkie zadania dla władz na najbliższe lata. Ja także jestem gotów do tego się przyłączyć, bo uważam tę sprawę w perspektywie rozwoju Polski za jedną z najważniejszych. Musimy utrzymać i wzmacniać naszą suwerenność energetyczną – ocenił Andrzej Duda dodając, że w tym kontekście powinna być wzmacniana też polska nauka zajmująca się tymi kwestiami.

Jego zdaniem wsparcie powinny otrzymać „polskie zakłady produkujące doskonały sprzęt dla przemysłu wydobywczego”, „a ten sprzęt, który jest bardzo wysoko oceniany w skali światowej, powinniśmy eksportować do innych krajów i rozwijać nasz przemysł wydobywczy w oparciu o to właśnie niezwykle nowoczesne wyposażenie”.

Prezydent zadeklarował, że w kontekście planu dla górnictwa wierzy w nową Radę Dialogu Społecznego, do której w piątek powołał nowych członków spośród Rady Ministrów.

Podkreślając, że „niewiele jest zawodów, gdzie ludzie mają taką wspólnotę, gdzie ludzie mają takie poczucie wzajemnego zobowiązania do pomocy, do wspierania się”, Andrzej Duda uznał, że to piękny przykład, jaki górnicy i ich bliscy dają wszystkim Polakom. – Bo jeżeli tworzyć wspólnotę, to ona taka właśnie powinna być: jeden z drugim, nigdy przeciwko drugiemu; razem – zwłaszcza w trudnych sytuacjach – mówił.

Zapewniając o swojej trosce i wielkim szacunku dla polskiego górnictwa i górników, prezydent wyraził nadzieję, że warunki pracy i płacy pracowników branży poprawią się. – Mam nadzieję, że warunki, w których pracujecie, będą coraz lepsze. Mam nadzieję, że także i wynagrodzenia będą mogły być coraz lepsze, bo jest to wielki cel – mój i nowego polskiego rządu – aby w Polsce podnieść poziom życia, także i wasz. Wierzę w to głęboko, że te cele zostaną zrealizowane, zapewniam uczciwą i rzetelną pracę – zadeklarował Duda.

PAP/reo.pl

fot. Lukas Plewnia/CC BY-SA 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here