NAUKA EKO-BUDOWANIA. Oderwij się od systemu, opcja otwarta

Poza systemem. W zgodzie z naturą

Życie poza systemem, w zgodzie z naturą przyciąga do ekowiosek. Jedna z nich znajduje się w Saksonii. Siedem Lip to miejsce, które warto odwiedzić, żeby odetchnąć od cywilizacyjnego pośpiechu.

Idea założenia ekowioski i jej podwaliny powstały w 1993 roku w Altman położonym w północnej Saksonii. Kilka lat później w 1997 roku znaleziono miejsce do osiedlenia 26 km od Altman pod wsią Poppau i tak na powierzchni 22 hektarów ziemi powstała ekowioska Sieben Linden (w tłumaczeniu Siedem Lip).

Na posiadłość składają się lasy, łąki, ziemia uprawna, łąki oraz stary dom i stodoła. Cały czas powstają nowe budynki wykonane w różnych ekologicznych technikach. Domy budowane są z lokalnych materiałów – głównie gliny, piasku, kamieni i drewna. Są wykonane z ekologicznych lokalnych materiałów i zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Na każdym budynku widać zainstalowane panele słoneczne.

Kilkanaście lat temu wraz z przyjaciółmi braliśmy udział w kilkudniowym warsztacie budowy domu w technice strawbales, czyli z kostek słomy i gliny. Drewniana konstrukcja budynku była wykonana wcześniej, a my wypełnialiśmy kostkami słomy piętro i poddasze. Kostki słomy są tak ściśle sprasowane, że mniejsze elementy można wycinać piłą spalinową.

Każdego poranka po wspólnym śniadaniu spotykaliśmy się całą pracującą ekipą w kręgu na łące i po kolei mówiliśmy, jak się czujemy, co myślimy na dany moment, po czym łapaliśmy się za ręce przekazując sobie energię i ruszaliśmy do pracy. Wspominam z rozrzewnieniem ten czas – wspólna praca była przyjemnością i gromadzeniem doświadczeń. W czasie kładzenia glinianych tynków musieliśmy wyjechać, ale ten i inne warsztaty dały nam wystarczające umiejętności do wytynkowania salonu we własnym domu

 

Idea 7 Linden zakładała sukcesywne osiedlenie się 300 mieszkańców. Na przestrzeni lat zamieszkało tam tyle osób mających podobne cele, ale różne priorytety, że obecnie ekowioska składa się z kilku podgrup mających swoje plany i zadania do wykonania. Są wśród nich single mający we wspólnym budynku osobne mieszkania, rodziny zasiedlające własne domy, jak i komuny zamieszkujące wspólnie i dzielące przestrzeń w budynku. Całość wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowana, ale kilkudniowy pobyt przynosi ciekawe spostrzeżenia i zaskakuje odwiedzających świetną organizacją tej alternatywnej struktury społecznej.

7 Linden to przede wszystkim ekologiczny styl życia – samowystarczalność, wspólne kreowanie biotopu z różnorodnością rośli i zwierząt oraz biodynamiczna uprawa ogrodu i permakultura. Nie wszyscy zajmują się uprawą ziemi – są również osoby pracujące zarobkowo na zewnątrz, ale i oni tworzą wspólnotową społeczność, biorąc czynny udział w wioskowych projektach.

Pozytywne wrażenie robi też duży ogród, który daje plony dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających. Ekonomicznie, oprócz  grantów i dotacji pozyskiwanych na rozwój ekowioski, jej budżet zasila organizowanie warsztatów z budownictwa naturalnego, biodynamicznej uprawy ogrodu, permakultury, rękodzieła i sztuki.

Co tydzień odbywa się forum, na którym przedstawiane są plany na najbliższe dni, dyskutowane i ustalane wspólne przedsięwzięcia. To tutaj omawiane są wszelkie sprawy dotyczące mieszkańców. Ewentualne spory i konflikty rozwiązywane są na spotkaniach w kręgu, gdzie każdy ma możliwość wypowiedzi, a bezpośredni feedback pozwala na szerszy ogląd sytuacji, co prowadzi do porozumienia.

Ekowioska współpracuje z okolicznymi wsiami w obszarze wzajemnej sąsiedzkiej pomocy jak i wymianie technologicznej czy ekoturystyce. Co miesiąc wydawany jest przez 7 Linden biuletyn, w którym opisywane są założenia, plany i obecne osiągnięcia. Centralny projekt ekowioski położony jest na 4,3 hektarowej farmie w Gross Chuden. Było to pierwotne miejsce założycielskie tej wspólnoty i nadal pełni rolę centrum dla odwiedzających ten projekt i koordynuje jego działania.

Nauczanie dzieci zamieszkujących 7 Linden odbywa się we Free School Altman, czyli Wolnej Szkoły będącej placówką alternatywną szkolnictw,a przy której mieści się również przedszkole.

Goście odwiedzający 7 Linden po raz pierwszy muszą wziąć udział w tak zwanym dniu gościnnym, który przypada raz w miesiącu albo w jednym z warsztatów. Można przyjechać tam do pracy na minimum 2 tygodnie. W tym czasie trzeba pracować co najmniej przez 5 dni, podczas których zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne. Przed wybraniem się do ekowioski należy się wcześniej zgłosić i zarejestrować. Projekt można odwiedzać poza okresem zimowym, który trwa od grudnia do marca. A więc w drogę!

Zdjęcia: 7 Linden


REO POLECA 

📻 REO EKO: Słoma, glina i jest dom!