50 mln zł dla przedsiębiorców na biogaz rolniczy. Nowy nabór wniosków otwarty


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) ogłosił nabór konkursowy w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2 – Biogazownie rolnicze. Od 15 do 30 sierpnia będzie możliwość aplikowania o pomoc publiczną na dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem biogazu rolniczego. Do rozdysponowania w ramach tego naboru przeznaczono 50 mln zł z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia puli środków.

Konkurs skierowany jest zarówno do osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej sieci dystrybucyjnej i bezpośredniej. Minimalna wartość inwestycji to 5 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje do wysokości 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz o pożyczkę na kolejne 45 proc. Łączna kwota możliwego poziomu dofinansowania to nawet 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Eksperci firmy doradczej PwC zwracają uwagę na fakt, że z uwagi na ściśle wytyczone zasady regulaminowe oraz spodziewaną dużą konkurencję wspierane będą projekty posiadające dobrze przygotowane wnioski o dofinansowanie.

– W ramach programu GIS dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty o zaawansowanym stopniu przygotowania. Znaczenie będzie miało posiadanie decyzji środowiskowej, określonych warunków przyłączenia do Krajowej Sieci Energetycznej czy wstępne potwierdzenia zakupu ciepła oraz dostaw substratu. Warunkiem formalnym ubiegania się o dofinansowanie jest również złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Dlatego wniosek o dofinansowanie musi być przemyślany i kompletny, a skorzystanie z porady eksperta może zwiększyć szanse pozyskania wsparcia – mówi Beata Tylman, dyrektor w zespole pomocy publicznej PwC.

W celu otrzymania wsparcia inwestycja musi obowiązkowo zakładać zastosowanie nowych urządzeń. Przedsiębiorcy muszą również udowodnić, że projekt jest wykonalny technicznie i pozwoli na osiągnięcie korzystnego efektu ekologicznego. Dodatkowo trzeba uzasadnić, dlaczego w inwestycji przyjęto dane rozwiązanie, w oparciu o analizę różnych opcji. Kryterium selekcji decydującym o miejscu projektu na liście rankingowej jest jego efektywność kosztowa.

Rozwój sektora biogazowni zależy w dużym stopniu od regulacji dotyczących wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w postaci zielonych certyfikatów. Obecnie wciąż nie wiadomo, jak te regulacje będą wyglądały w przyszłości. Dlatego bez możliwości pozyskania wsparcia na ten cel inwestorzy nie są chętni do podjęcia ryzyka związanego z budową i prowadzeniem biogazowni.

– Dofinansowanie w ramach GIS może ożywić ten sektor. Warto dodać, że będzie to prawdopodobnie ostatni taki konkurs do 2015 r. – powiedziała Beata Tylman, dyrektor w zespole pomocy publicznej PwC.

fot. Public Domain Photos/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here