400 mln zł na rozwój technologii proekologicznych

„Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON” to najnowszy program polskiego rządu, mający na celu wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku. Dziś ruszył pierwszy konkurs w ramach programu. Jego budżet wynosi 280 mln zł.

GEKON powstał na mocy porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). To pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które sfinansuje ekologiczne projekty – od momentu powstania koncepcji do wdrożenia. Łącznie na realizację programu obie instytucje przeznaczyły 400 mln zł.

– To wspólny projekt resortów nauki i środowiska, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozwój polskich zielonych technologii to podwójna szansa. Z jednej strony pomagamy polskim przedsiębiorcom i naukowcom opracowywać nowoczesne, konkurencyjne na świecie produkty. Nowoczesny biznes tworzony w kraju to szczególnie cenne miejsca pracy. Po drugie, projekty powstałe przy wsparciu programu GEKON będą narzędziami pomocnymi nam w działaniach na rzecz ochrony środowiska – mówi Marcin Korolec, Minister Środowiska.

W ramach GEKON o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe w 5 obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, efektywność energetyczna i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii z czystych źródeł, nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł, w tym: na fazę badawczo-rozwojową – 120 mln zł; na fazę wdrożeniową – 160 mln zł. Drugi konkurs ogłoszony zostanie w przyszłym roku. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: http://program-gekon.pl/.

GEKON to niejedyna inicjatywa polskiego rządu wspierająca rodzime zielone technologie. Ministerstwo Środowiska, już od 3 lat, z sukcesem prowadzi projekt „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”. Jego celem jest promocja polskich, przyjaznych środowisku rozwiązań na międzynarodowych rynkach. W ramach GreenEvo przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnorodnych form pomocy – od udziału w misjach handlowych, po szkolenia marketingowe, wsparcie finansowe czy doradztwo prawne w zakresie ochrony własności przemysłowej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here