300 TWh kolorowej energii w 10 lat Rynku Świadectw Pochodzenia TGE


Świadectwa odpowiadające niemal 112 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 186 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 75 tysięcy toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny dziesięciolecia działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

Rejestrowi zaufało w tym czasie prawie 2400 firm, wśród których znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) został uruchomiony na TGE 1 października 2005 roku, jako integralny element systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Umożliwia on handel świadectwami pochodzenia w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych, a także bezbłędną identyfikację wytwórców oraz przysługujących im świadectw pochodzenia. Obecnie rejestr obejmuje sześć instrumentów, powiązanych z energią ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, a także tą, która została zaoszczędzona przez odbiorców, producentów oraz podczas przesyłu. Od września ubiegłego roku TGE prowadzi również oddzielny rejestr dla gwarancji pochodzenia.

Jak podkreśla TGE, Rejestr Świadectw Pochodzenia jest otwarty dla praktycznie wszystkich podmiotów, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii lub ograniczyły jej zużycie. Dlatego wśród beneficjentów RŚP znajdują się nie tylko firmy energetyczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, parafie, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa komunalne. Z przyznawanych członkowi rejestru certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na TGE.

Strategia TGE w kontekście rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii zakłada dalszy rozwój i tworzenie jak najkorzystniejszych rozwiązań dla uczestników rynków prowadzonych przez TGE.

– Jesteśmy przekonani, że polityka energetyczna musi uwzględniać nasze krajowe zasoby i promować takie rozwiązania, które stopniowo, na zasadzie ewolucji, będą nas zbliżać do unijnych celów dotyczących optymalnego udziału OZE w zużyciu energii” – mówi Ireneusz Łazor, prezes TGE.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here