25 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W tym czasie na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, NFOŚiGW łącznie przeznaczył ponad 53 mld zł, z czego 33 mld zł pochodziły ze środków krajowych a blisko 20 mld zł ze środków europejskich. Stosując efekt dźwigni finansowej, wsparł on inwestycje chroniące środowisko naturalne o wartości całkowitej 118 mld złotych. Przez lata, Fundusz był odpowiedzialny za dystrybucję pieniędzy w ramach umów dwustronnych z kilkunastoma krajami ze Skandynawii czy USA. Jest ważnym ogniwem odpowiedzialnym za absorpcję 15 mld środków unijnych w ramach starej perspektywy finansowej. Bazując na zdobytym doświadczeniu, ma aspiracje by uczestniczyć w dysponowaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

W latach 1989-2013 NFOŚiGW, zawierając ponad 19 tys. umów ( z czego 2 tysiące tylko w 2013 r.), zadbał o wymierne dla środowiska, otoczenia ale i dla ludzi efekty ekologiczne. Tylko przy programie dopłat do kolektorów słonecznych powstało 35 tysięcy zielonych miejsc pracy. Z inicjatywy NFOŚiGW utworzono także Bank Ochrony Środowiska S.A., w którym nadal posiada większościowy pakiet akcji.

Jako instytucja finansująca, w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pomógł w budowie i modernizacji 167 oczyszczalni ścieków i budowie 5 tys. km kanalizacji sanitarnej. Prawie 9 mld zł przeznaczył na ochronę powietrza, które pomogło w modernizacji polskiej energetyki w tym największej w Europie konwencjonalnej elektrowni opalanej węglem brunatnym w Bełchatowie. 3 mld zł przeznaczył na budowę zbiorników retencyjnych, polderów, jazów i stopni wodnych a ponad 1,6 mld zł na ochronę przyrody, leśnictwa i rozwoju Parków Narodowych. Na rekultywację terenów zdegradowanych przez górnictwo siarki przeznaczono 0.8 mld zł a na finansowanie zbiornika „Świnna Poręba”– 0.5 mld zł. Fundusz wspierał także ofiary żywiołów. Na zapobieganie i likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska przeznaczono ponad miliard zł, w tym większość środków przekazano na usuwanie skutków powodzi w 2010 r. Z pieniędzy NFOŚiGW finansowane są inwestycje wykorzystujące źródła odnawialne, badania w ekologii i geotermii a także edukacja w wymiarze horyzontalnym. Do tej pory dzięki wsparciu NFOŚiGW zlikwidowano wszystkie mogilniki.

Jak informuje Witold Maziarz, rzecznik prasowy NFOŚiGW, po 25 latach działania Narodowy Fundusz znajduje się w okresie przedefiniowania celów. W latach 90. miały one wymiar cywilizacyjny, związany z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Na przełomie dekad XX i XXI wieku cele ekologiczne Narodowego Funduszu zaczęły ewoluować w kierunku jak najlepszego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Pod koniec pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, Narodowy Fundusz coraz bardziej angażuje się w skuteczną politykę oszczędzania energii, ochrony klimatu w rozwijanie potencjału odnawialnych źródeł energii czy wprowadzanie ekoinnowacji.

 

Redakcja reo.pl

źródło: NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here