20-procentowa redukcja zużycia energii do 2020 r. nie dla Europy


Efektywność energetyczna jako czynnik wzrostu gospodarczego była tematem przewodnim Śródziemnomorskiego Forum Efektywności Energetycznej, które odbyło się 24-25 marca w Monako. Zdaniem decydentów i liderów branży energetycznej, Europa nie osiągnie 20-procentowego celu redukcji zużycia energii do 2020 r.

Czwarta edycja Śródziemnomorskiego Forum Efektywności Energetycznej zebrała blisko 200 europejskich polityków, decydentów oraz przedstawicieli instytucji państwowych, prywatnych i obywatelskich. Uczestnicy debatowali na temat efektywności w energetyce, jako czynnika sukcesu na drodze do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego przez kraje europejskie. Omówiono działania mające na celu wsparcie inwestycji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Zaprezentowane zostały także przykłady najlepszych praktyk, gdzie podniesienie efektywności energetycznej poprawiło komfort życia, zdrowia czy wydajność pracy.

– Dzisiaj, kiedy przyszłość naszej planety jest poddana istotnym zagrożeniom, strategiczne kwestie związane z energią wydają się być bardziej dyskusyjne, niż kiedykolwiek wcześniej, a Europa szuka siły napędowej dla wzrostu gospodarczego, powinniśmy wspólnie określić cele i kierunki działania. Dzięki temu sprawimy, że efektywność energetyczna będzie ważnym czynnikiem wspólnej nadziei na przyszłość naszej planety – powiedział Książę Monako Albert II.

Nadszedł właściwy czas, aby efektywność energetyczna znalazła się w agendzie UE

Michael Geissler, prezes Berlińskiej Agencji Energii zwrócił uwagę na kryzys na Ukrainie i podkreślił, że nadszedł czas, aby podjąć temat europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. – Biorąc pod uwagę napięcie między Unią Europejską i Rosją, bezpieczeństwo energetyczne może stać się ważniejszą kwestią na najbliższe miesiące, a nawet lata – powiedział.

Według Agostino Renna, prezesa GE Lighting na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę efektywność w energetyce może poprawić większa świadomość zmian klimatycznych, rozwój koncepcji „Internetu Przemysłowego”, który „łączy świat fizyczny i analityczny” oraz zweryfikowane podejście firm do prowadzenia biznesu na zasadzie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Europa nie zdąży osiągnąć 20-procentowej redukcji zużycia energii do 2020 r.

– Bazując na najświeższych szacunkach, Europa jest w stanie osiągnąć redukcję zużycia energii na poziomie 16-18 proc. Nowe kierunki działania i cele na 2030 r. pozostają otwarte do dyskusji w celu wypracowania nowych ram polityki w październiku – stwerdził Tudor Constantinescu, główny doradca Dominique Ristori, dyrektora generalnego ds. energii w Komisji Europejskiej.

Zdaniem Adriana Joyce, dyrektora Kampanii Renovate Europe (inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Firm dla Promocji Efektywności Energetycznej Budynków) kluczową sprawą w osiągnięciu sukcesu przez Unię Europejską w 2030 r. jest modernizacja starych budynków. – Ze względu na bardzo niski stopień rozbiórek nieruchomości w Europie, w 2050r. będzie stało 90 proc. obecnych nieruchomości. Celem powinna być redukcja zużycia energii przez nieruchomości o 55 proc. oraz ogólnie o 40 proc. To pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 40 proc.

 

Organizatorami Forum Efektywności Energetycznej były: firma Johnson Controls, Fundacja Monako w im. Księcia Alberta II oraz organizacja pozarządowa Climate Group.
 

Książę Monako Albert podczas Śródziemnomorskiego Forum Efektywności Energetycznej, fot. GE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here