100 mln zł na technologie przyjazne środowisku


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłaszają drugi konkurs w ramach partnerskiego programu „GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych”. Ponad 100 mln zł zostanie przeznaczonych na badania naukowe, prace rozwojowe oraz wdrożenie innowacyjnych technologii ekologicznych dla przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Program Gekon powstał w odpowiedzi na zaostrzające się przepisy Unii Europejskiej, które wymuszają na państwach członkowskich stałe rozwijanie technologii zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania energii odnawialnej. Gekon to pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które kompleksowo finansuje rozwój technologii przyjaznych środowisku – od koncepcji badawczej do ich wdrożenia. Dzięki podpisanemu przez NCBR i NFOŚiGW porozumieniu możliwe stało się finansowanie rozwiązań, które pozwolą także polskim firmom na skuteczną rywalizację w obszarze ekoinnowacji na arenie międzynarodowej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2019 roku, to 400 mln zł.

W ramach konkursu przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mogą się ubiegać o dofinansowanie fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej. Budżet drugiego konkursu na fazę badawczo-rozwojową wyniesie co najmniej 36 mln zł, natomiast na fazę wdrożeniową w całym programie zostało przeznaczonych 160 mln zł (kwota na oba konkursy). Nabór wniosków w tej edycji programu jest jednoetapowy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje pięć obszarów związanych z pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego, efektywnością energetyczną i magazynowaniem energii, ochroną i racjonalizacją wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii z czystych źródeł, a także nowatorskimi metodami otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło już pierwszy konkurs w programie Gekon. Wyłonione 24 projekty na fazę badawczo-rozwojową otrzymały łącznie 77 mln zł. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in.: inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystujące innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii tzw. małych elektrowni wiatrowych, które znajdą zastosowanie w instalacjach przydomowych.

Redakcja reo.pl
 

fot. mainrc/freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here