10 mln zł na badanie wpływu realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na polską gospodarkę


W Instytucie Ochrony Środowiska zostanie utworzone CAKE-CentrumAnaliz Klimatyczno-Energetycznych. Zadaniem CAKE będzie badanie szczegółowegowpływu realizacji  politykiklimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.

Centrum powstanie w ramach współfinansowania unijnegoProgramu LIFE przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W dniu 27 lipca 2017 roku w siedzibie Funduszu, została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Systemdostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażaniapolityki klimatyczno-energetycznej”, której Beneficjentem jest Instytut OchronyŚrodowiska.

Całość realizacji przedsięwzięcia wyniesie ponad 10 mlnzłotych, z czego ponad 6 mln zł todotacja Komisji Europejskiej. W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW„Współfinansowanie Programu LIFE”, dzięki któremu polskie podmioty mogąotrzymać wsparcie finansowe dla realizowanych projektów, Instytut OchronyŚrodowiska otrzyma na podstawie  zawartej  z Funduszem umowy ponad 2 mln zł. Prawie 2mln zł w realizowanym projekcie stanowi wkład własny Instytutu.       

 

Przedsięwzięcie Instytutu zostało ocenione w naborze 2016Komisji Europejskiej jako jedno z najlepszych w całej Unii Europejskiej.Projekt zakłada nie tylko utworzenie CAKE, ale także opracowanie kompleksowychraportów z przeprowadzonej analizy wpływu polityki klimatyczno-energetycznej nam.in. polskie rolnictwo, transport oraz energetykę, a także system szkoleń dlakilku tysięcy urzędników administracji państwowej.  

 

To bardzo ważne przedsięwzięcie, które będzie miało istotnyi korzystny wpływ na polską gospodarkę – stwierdziła Grażyna Hadjiraftis –Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE, która z ramienia NFOŚiGW zajmuje sięwsparciem dla polskich podmiotów ubiegających się o środki w ramachwspomnianego programu.

Reo.pl

Źródło: NFOŚiGW
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here