Nowy projekt nowelizacji wiecznie odnawialnej ustawy o OZE

14.07.2017

Grupa posłów z PiS skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o OZE, którego głównym celem jest zmiana wysokości opłaty zastępczej z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Opłata zastępcza stanowi alternatywną możliwość wywiązania się z obowiązku udziału energii z odnawialnych  źródeł w całkowitym zużyciu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa. Jednostkowa opłata zastępcza została określona w ustawie o odnawialnych źródłach energii jako kwota stała w wysokości 300,03 zł/MWh, bez powiązania z ceną zielonych certyfikatów. Posłowie proponują, aby stanowiła ona 125% rocznej średnioważonej ważnej ceny zielonych certyfikatów. 

Posłowie, zgodnie z uzasadnieniem postulują wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój naszego kraju w obszarze odnawialnych źródeł energii czemu ma służyć właśnie zmiana wysokości opłaty zastępczej, chociaż relacja ta nie jest bliżej wytłumaczona. Dalej w uzasadnieniu posłowie wskazują , że w konsekwencji tego działania ma nastąpić zmniejszenie nadpodaży zielonych certyfikatów.

Bez wątpienia w Polsce występuje problem nadpodaży zielonych certyfikatów w efekcie czego nastąpił spadek ich ceny o 90% do poziomu prowadzącego właścicieli elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii do bankructwa. Trudno jednak oczekiwać, że powiązanie opłaty zastępczej z rynkowymi cenami praw majątkowych w jakikolwiek sposób będzie wpływać na zmniejszenie nadmiaru certyfikatów.  

Natomiast takie działanie będzie negatywnie oddziaływać na sytuację przedsiębiorców, którzy w dalszym ciągu liczą na interwencję rządu w system zielonych certyfikatów i spełnienie obietnic gwarantujących stabilne wsparcie dla tych odważnych, którzy zdecydowali się na inwestowanie w OZE w Polsce. Wejście w życie nowelizacji w proponowanym kształcie zniweczy wszelkie nadzieje na poprawę sytuacji istniejących instalacji OZE.

Reo.pl

fot. Pixabay

Facebook Twitter Twitter

Serwis www.reo.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”.