Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

wyszukiwanie zaawansowane zobacz dlaczego warto
Twój e-mail:

Dziękujemy za zainteresowanie naszym newsletterem!


Po kliknięciu w przycisk "Dodaj" pod Twój adres e-mail podany przy zapisie zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrybcji.

Aby otrzymywać newsletter z naszego serwisu prosimy o potwierdzenie poniższej zgody:

Ustawa o OZE: Ile tych aukcji?

21.11.2013, 17:12

Maciej Szambelańczyk


Wiatrak, fot. Derek Oyen/CC BY-SA 2.0
Wiatrak, fot. Derek Oyen/CC BY-SA 2.0

Zgodnie z przedstawionymi we wrześniu br. założeniami opublikowany niedawno projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”) podtrzymuje koncepcje wprowadzenia systemu aukcyjnego jako systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. Abstrahując od oceny samej zasadności zastosowania takiego właśnie mechanizmu wsparcia, warto zasygnalizować pewne wątpliwości rodzące się po analizie projektu.


W świetle Ustawy OZE systemem aukcyjnym będą mogły zostać objęte dwie grupy. Pierwsza zasadniczo odnosić się będzie do istniejących obecnie instalacji, tj. takich, które wytworzyły po raz pierwszy energię elektryczną przed wejściem w życie Ustawy OZE (dalej roboczo można określić je mianem „starych instalacji”). Wytwórcy „zielonej” energii w takich starych instalacjach będą mogli przystąpić do systemu aukcyjnego w przypadku złożenia stosownej deklaracji Prezesowi URE. Przy czym enumeratywnie wskazano katalog wytwórców energii wyłączonych z takiej możliwości. Są to wytwórcy energii elektrycznej w:

1) instalacjach spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego,
2) elektrowniach wodnych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW,
3) instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii biomasę, z wyłączeniem instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących do wytwarzania tej energii elektrycznej biomasę spalaną w wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej energii cieplnej do 150 MWth.


Druga grupa objęta system aukcyjnym będzie dotyczyć wszystkich tych instalacji (dalej „nowe instalacje”), w której energia zostanie wytworzona po raz pierwszy po przeprowadzeniu aukcji.


W świetle brzmienia art. 74 ust. 3 nie ulega wątpliwości, że aukcje będą przeprowadzane oddzielnie dla starych i nowych instalacji. Odrębnie dla tych dwóch kategorii będzie również określana maksymalna ilość i wartość energii, która będzie mogła zostać zakupiona w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym. Niezależnie jednak od tego podziału projekt ustawy wskazuje, że aukcje będę przeprowadzane - w każdej z powyższych kategorii – oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW. Łącznie daje nam to aż cztery niezależne aukcje przeprowadzane przez Prezesa URE. Wątpliwości pojawiają się jednak przy analizie art. 85 Ustawy OZE i regulacji dotyczących tzw. ceny referencyjnej, a zatem ceny maksymalnej, za jaką może zostać zakupiona w danym roku kalendarzowym energia elektryczna. Należy zauważyć, że ceny referencyjne będą ustalane w inny sposób dla starych i nowych instalacji. Przy ustalaniu ceny referencyjnej dla tych pierwszych Prezes URE będzie brał pod uwagę sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłaszanej przez Prezesa URE oraz średniej ważonej ceny świadectw pochodzenia w latach 2011-2013. Będzie to zatem jedna cena referencyjna dla starych instalacji (niezależne od rodzaju źródła). W przypadku nowych instalacji natomiast, na podstawie analiz ekonomicznych, ustalanych będzie aż 17 różnych cen referencyjnych w odniesieniu do różnych typów instalacji (w zależności od rodzaju źródła i jego mocy).


W kontekście powyższych regulacji nasuwają się następujące pytania. Po pierwsze, nie jest jasne, dlaczego w odniesieniu do starych instalacji w aukcjach będzie brana pod uwagę jedna (jednolita) cena referencyjna, podczas gdy w przypadku nowych instalacji cen referencyjnych będzie aż 17. Po drugie natomiast, nie do końca wiadomo, w jaki sposób ma wyglądać aukcja (jedna?) dla nowych instalacji, w sytuacji, gdy każde źródło będzie miało inną cenę referencyjną. Trudno bowiem zakładać, że w ramach jednej aukcji konkurować mają ze sobą np. inwestycje biomasowe z farmami wiatrowymi offshore. Na marginesie, również w przypadku aukcji dla starych instalacji wątpliwości może budzić porównywalność ofert. W przypadku takich instalacji bowiem umowa sprzedaży zawierana w wyniku aukcji będzie trwała do czasu upływu 15 lat od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w tejże instalacji. Oznacza to jednak, że w aukcjach dla starych instalacji oferty składać będą wytwórcy proponujący umowy sprzedaży o różnej długości obowiązywania (w zależności od wieku swoich instalacji). Porównywalność ofert dotyczących sprzedaży energii przez 1 rok z umową na lat 14 może być wątpliwa.


Na koniec należy zwrócić uwagę, że zasadniczym elementem systemu aukcyjnego jest decyzja w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej, która może zostać zakupiona w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym. W tym zakresie jednak Ustawa OZE jest niezwykle lakoniczna. Art. 73 ust. 2 wskazuje jedynie, że ustalając maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej, minister właściwy do spraw gospodarki bierze pod uwagę dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii, zużywanych w energetyce oraz w transporcie oraz zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych. Wydaje się, że te wytyczne są zbyt lakoniczne, aby móc w sposób odpowiedzialny planować dynamikę rozwoju energetyki odnawialnej w najbliższych latach.
 

Maciej Szambelańczyk

Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.
Uzupełnij e-mail jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach w tym artykule.

CAPTCHA

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu.

KOMENTARZE

Randy Mott
Randy Mott 21.11.2013 Zgłoś nadużycie

The proposal for auctions is not a serious one. There is simply no time for the government to go through all of the steps and delays necessary to implement this approach. Bidders in 2016 would be given additional YEARS to get their projects started. Since we have to have the capacity up and running in 2020 it is totally delusional to think that an auction system could meet that schedule. This is another deliberate stalling tactic which it intended to allow co-firing to keep going until after the Polish Parliamentary elections. However, the European Commission has intervened to stop co-firing and soon everything will be public. Maybe then we will get a real law, based on fair compensation across technologies. _______________________________________________ Wniosek w aukcji nie jest poważny . Po prostu nie ma czasu narząd , aby przejść przez wszystkie etapy i opóźnienia niezbędnych do realizacji tego podejścia . Oferenci w 2016 r. będzie mieć dodatkowe lata , aby zacząć ich projekty . Ponieważ musimy mieć zdolności i uruchomiony w 2020 r. jest całkowicie urojenia , aby myśleć , żesystem aukcyjny może spotkać ten harmonogram. To kolejny celowe przeciągnięcia taktyka które mają umożliwić współspalanie iść dalej , aż po polskich wyborach parlamentarnych . JednakKomisja Europejska interweniowała zatrzymać współspalania i wkrótce wszystko będzie jawne . Może wtedy poznamy prawdziwe prawo , na podstawie sprawiedliwej rekompensaty całej technologii .

 
ZGŁOŚ NIEWŁAŚCIWY KOMENTARZ zamknij

pole wymagane

pole wymagane

Kod weryfikujący Przepisz kod pole wymagane

ZAPROPONUJ WYDARZENIE zamknij

pole wymagane

opcjonalnie

pole wymagane

od do format dd/mm/rrrr

GIF, JPG, PNG do 2 MB

Kod weryfikujący Przepisz kod pole wymagane

ZGŁOŚ BŁĄD zamknij

pole wymagane

opcjonalnie

Kod weryfikujący Przepisz kod pole wymagane

Zamknij

Przeglądarka Internet Explorer 6, z której korzystasz, może błędnie wyświetlać stronę.


Pobierz nową wersję przeglądarki Internet Explorer.
Pobierz