Konferencja Techniczna POWERPOL UTILITIES - Polityka środowiskowa, a rozwój przemysłu i energetyki

25.07.2017

Data: 27 września 2017 r.

Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott

Organizator: Europejskie Centrum Biznesu

 

Jesienna edycja konferencji będzie poświęcona omówieniu w gronie przedstawicieli instytucji państwowych, ekspertów i praktyków wyzwań dla przemysłu i energetyki w obliczu zmian regulacyjnych odpowiedzialnych za kwestie ochrony środowiska w tym m. in. jakość wody i ścieków. Oprócz kwestii legislacyjnych skoncentrujemy się na technologiach na potrzeby środowiska z perspektywy energetyki, ciepłownictwa i przemysłu – czyli praktycznych rozwiązaniach wdrożonych lub wdrażanych przez biznes. Pragniemy, aby zaproszone do udziału osoby w charakterze Prelegentów podzieliły się z uczestnikami swoją wiedzą i w formie prezentacji przedstawiły rozwiązania, innowacyjne technologie, materiały, urządzenia lub procesy jakie są obecnie stosowane w kraju i za granicą.


PROGRAM:

SESJA LEGISLACYJNA –Nowe wyzwania dla przemysłu i energetyki  w obliczu zmian regulacyjnych

 • Nowe Prawo Wodne
 • Białe certyfikaty – praktyczny wymiar efektywności energetycznej
 • Możliwości finansowania inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle energetyce i ciepłownictwie
 • Implementacja dyrektywy MCP do prawodawstwa krajowego
 • Unijne i krajowe środki pomocowe – dostępne systemy wsparcia
 • Decyzje środowiskowe – zmiany w przepisach
 • Nowa dyrektywa OZE (RED II) – zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym, systemy wsparcia OZE
 • Wymagania II pakietu klimatycznego – węgiel i OZE po COP 21
 • Polityka klimatyczna  – efektywność systemów wsparcia (EU ETS), dostęp do Funduszu Modernizacyjnego
 • Finansowe skutki dla przedsiębiorstw wynikające z nowych regulacji prawnych
 • System bankowy w finansowaniu przemysłu i energetyki. Modele finansowania
 • Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

   SESJA TECHNICZNA –Technologia na potrzeby środowiska – praktyczne przykłady
   Ścieżka ENERGETYKA

 • Nowoczesne technologie.
 • Modernizacja.
 • Efektywność energetyczna.
 • Niskoemisyjność.
 • Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej.
 • Innowacje i środowisko – wyzwania dla energetyki.
 • Nowa ustawa o OZE – implikacje dla przedsiębiorstw.
 • Elektromobilność – od idei do praktyki.
 • Węgiel – nośnik czystej energii.

   Ścieżka CIEPŁOWNICTWO

 • Nowoczesne technologie.
 • Białe certyfikaty – praktyczny wymiar efektywności energetycznej
 • Modernizacja.
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłowych.
 • Dyrektywa IED – dostosowanie polskich instalacji ciepłowniczych.
 • Niskoemisyjność.
 • Ciepło sieciowe – naturalna odpowiedź na walkę ze smogiem.

   Ścieżka PRZEMYSŁ (chemiczny, paliwowy, spożywczy)

 • Nowoczesne technologie.
 • Modernizacja.
 • Automatyka przemysłowa.
 • Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej.
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłowych.
 • Efektywne mechanizmy oczyszczania ścieków przemysłowych.
 • Technologie zgazowania węgla.


Więcej informacji TUTAJ

Serwis www.reo.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”.