Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym"

31.01.2017

Data: 24 maja 2017 r.

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź

Organizator: Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym". Konferencja naukowa będzie połączona z obchodami pięciolecia działalności NKPEiISI. Zachęcamy do nadsyłania abstraktów (w szczególności doktorantów i studentów). W konferencji wezmą udział m.in. eksperci z PGNiG, TAURON, ENEA, ENERGA, PGE, URE.

 

Celem Konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora energetycznego. Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym.

 

Tematyka:

Bezpieczeństwo

    stabilność dostaw;

    udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym;

    cena energii końcowej jej dynamika oraz wpływ na gospodarkę;

    wielkość, wystarczalność i udział rezerw paliw energetycznych;

    wielkość, wystarczalność i udział surowców energetycznych będących we własnej dyspozycji;

    niezawodność sieci energetycznych;

    efektywność energetyczna;

    koncentracja przemysłów energochłonnych;

    możliwości wdrożenia zobowiązań międzynarodowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z sektorem energetycznym;

    adekwatność priorytetów strategii energetycznej i ich kompatybilność z priorytetami wyrażonymi w dokumentach wyższej rangi;

    systematyczna realizacja celów strategicznych w obszarze energetyki;

    odpowiednie nakłady inwestycyjne i inne uwzględniające przyszły popyt wewnętrzny na energię;

    samowystarczalność energetyczna państwa;

    gwarancja dostępu do energii dla konsumentów.

 

 Regulacja

    udzielanie i cofanie koncesji;

    zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła;

    zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

    projekty planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;

    operatorzy systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego;

    certyfikaty niezależności;

    instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;

    rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy o udostępnienie części instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii;

    sprzedawca zobowiązany, sprzedawca z urzędu;

    nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne;

    współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;

    współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego;

    regulacje REMIT, MAR, EMIR i MIFID IIWięcej informacji TUTAJ
Serwis www.reo.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”.